Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Industri Livsmedel Energiproduktion
Orkla Group / Panda

Förnybar energi minskar klimatpåverkan från Orklas godistillverkning

En av de största faktorerna som påverkar koldioxidutsläppen från livsmedelstillverkning är energiproduktionen. Varumärket Panda, som tillhör Orkla-koncernen, tillverkar sitt godis med låga utsläpp. Adven levererar ånga till godistillverkningen och värme till lokalerna baserat på förnyelsebara biobränslen. Lösningen implementerades i början av 2010, och har resulterat i en årlig minskning av…

Industri Livsmedel Indunstning ...
Finnamyl

Indunstningen ger nytt värde åt livsmedelsföretagets restprodukter

Stärkelseproducenten Finnamyl förädlar stärkelsepotatis från kontrakterade bönder i Kumo i sydvästra Finland. Som restprodukt från förädlingsprocessen bildas årligen ungefär 73 000 ton cellvätska. Med Advens indunstning koncentreras vätskan till mindre än en tiondel vilket gör gödselmedlet till en mer lätthanterlig produkt som man nu kan ta betalt för. Samarbetet mellan Adven…

Livsmedel Energiproduktion
Valio

Skräddarsydd och hållbar energi till Valios mejerier

Adven har sedan många år tillbaka ett omfattande samarbete med Valio. Vid elva av Valios mejerier har Adven designat, byggt och investerat i energianläggningar som förser dem med värme och kyla. Då produktionen skiljer sig åt mellan mejerier har Adven utvecklat olika lösningar anpassade efter respektive mejeris förutsättningar och krav.…

Industri Livsmedel Indunstning
IFF / Finnfeeds Finland

Ny indunstningsmetod minskade energiförbrukningen med en tredjedel

Finnfeeds Finland, en del av IFF, har minskat ångförbrukningen på sin fabrik i Nådendal med nästan 40 procent, samtidigt som även koldioxidavtrycket minskat avsevärt. Totalt har energiförbrukningen minskat med omkring 30 procent. Finnfeeds fabrik har sedan början av 2018 använt en ny indunstningsmetod levererad av Adven. Resultaten har varit lovande:…

Livsmedel Energiproduktion Cirkulära resursflöden
Hankkija

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Ångan till Hankkijas fabrik i Åbo kommer framöver att produceras genom att elda havreskal, en av fabrikens restprodukter. De stigande priserna på fossila bränslen och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet. Hankkijas fabrik i Åbo tillverkar foder för grisar och fjäderfä. En restprodukt…