Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Industri Kemi & läkemedel Fjärrvärme
IFF Group

Industri, invånare och kommun

I Hangö på Finlands sydkust har Adven – i samverkan med bioteknikbolaget IFF Health & Biosciences, kommunen och lokalinvånarna – byggt upp ett unikt kretslopp för hållbar energiförsörjning. För närvarande planeras byggnationen av en ny typ av biogasanläggning som ytterligare kommer att förstärka den cirkulära ekonomin i området. I Hangö,…

Industri Kemi & läkemedel Cirkulära resursflöden
Kemira Chemicals

Adven förbättrar kemiföretagets energieffektivitet

Kemira och Adven tecknade i början av 2018 ett långsiktigt samarbetsavtal inriktat på energiförsörjning. Samarbetet inleddes då Kemira Chemicals Oy och elbolaget Leppäkosken Sähkö Oy sålde aktierna i sina energianläggningar till Adven. Affären innebar att Adven tog över driften av de två anläggningarna. – Vi är mycket glada över att…

Industri Kemi & läkemedel Cirkulära resursflöden
Cytiva

Energiåtervinning möjliggör uppfyllnad av miljökrav och spar energi

Cytiva (tidigare en del av GE Healthcare Life Sciences) är ett ledande globalt medicin- och läkemedelsbolag verksamma i ca 40 länder med bland annat en viktig anläggning i Uppsala. I drygt 100 år har bolaget levererat viktiga innovationer och lösningar inom hälsa- och sjukvård. Sedan sommaren 2018 har Cytiva samarbetat…