Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Fastighet Geoenergi Hybridlösningar
S-gruppen

Hybridlösning skapar värme och kyla till logistikcenter för dagligvaror

S-gruppens logistikcenter i Sibbo öster om Helsingfors kommer att vara Finlands största fastighet när det står klart 2020. Logistikcentret kommer att få en total yta om cirka 200 000 kvadratmeter. För att lagerförhållandena för livsmedel och andra produkter ska motsvara alla krav är behovet av värme och kyla stort. Adven…

Fastighet Geoenergi Hybridlösningar
Citycon

Jakobsbergs Centrum först med kombinerad solcells- och geoenergianläggning

Jakobsbergs Centrum var 2018 det största köpcentrumet i Sverige som hade konverterat till geoenergi och det första med en kombinerad solcells- och geoenergianläggning. Cirka 78% av all värme och kyla som förbrukas av Jakobsbergs Centrum tillverkas idag lokalt på plats vilket har minskat behovet av tillförd energi motsvarande uppvärmningen av…

Fastighet Geoenergi
DB Schenker

Klimatneutral geoenergi på DB Schenkers logistikterminaler

Adven levererar värme och kyla baserat på geoenergi till två av DB Schenkers logistikterminaler i västra Finland. I båda terminalerna har energikostnaderna minskat med ca 10 % per år jämfört med tidigare lösning. Dessutom är lösningarna klimatneutrala, vilket innebär att företagets förbrukning av värme och kyla inte ökar mängden koldioxid i…

Geoenergi Fjärrvärme
Kungsleden

Minskad energikonsumtion och sänkta kostnader med förnybar geoenergi

Adven förser två av Kungsledens fastigheter i Stockholmsförorten Kista med värme och kyla baserat på förnybar geoenergi. Anläggningarna har varit i drift sedan 2013 respektive 2014 och har möjliggjort miljöcertifiering och sänkt energikostnaderna för fastighetsägaren.   Fastigheten Kista One certifierad enligt LEED efter byte till geoenergi 2013 ersatte Adven fjärrvärmen…

Fastighet Geoenergi
Köpcentret Skanssi

Köpcentrum blir nästan helt självförsörjande på förnybar geoenergi

Köpcentret Skanssi i Åbo är från och med maj 2019 nästan helt självförsörjande på energi då de ställt om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Koldioxidutsläppen minskar dessutom med närmare 90 procent.* Geoenergilösningen byggdes och drivs nu av Adven. Sommaren 2018 påbörjade köpcentret…

Fastighet Geoenergi
Vanajanlinna Group

Koldioxidneutral geoenergilösning för anrika fastigheter

Hållbar utveckling, företagsansvar och gröna energilösningar är allt viktigare för turister. Hotell Vanajanlinna, golfklubben Linna Golfs byggnader och flera andra fastigheter i området övergick från naturgas till Advens geoenergilösning som ger både värme och kyla. Verkställande direktör Pekka Vihma började för cirka två år sedan leta efter alternativ för det…