Referenser

Se hur vi tillsammans med våra kunder skapar morgondagens lösningar inom energi och vatten.
Industri Kemi & läkemedel Fjärrvärme
IFF Group

Industri, invånare och kommun

I Hangö på Finlands sydkust har Adven – i samverkan med bioteknikbolaget IFF Health & Biosciences, kommunen och lokalinvånarna – byggt upp ett unikt kretslopp för hållbar energiförsörjning. För närvarande planeras byggnationen av en ny typ av biogasanläggning som ytterligare kommer att förstärka den cirkulära ekonomin i området. I Hangö,…

Geoenergi Fjärrvärme
Kungsleden

Minskad energikonsumtion och sänkta kostnader med förnybar geoenergi

Adven förser två av Kungsledens fastigheter i Stockholmsförorten Kista med värme och kyla baserat på förnybar geoenergi. Anläggningarna har varit i drift sedan 2013 respektive 2014 och har möjliggjort miljöcertifiering och sänkt energikostnaderna för fastighetsägaren.   Fastigheten Kista One certifierad enligt LEED efter byte till geoenergi 2013 ersatte Adven fjärrvärmen…

Fjärrvärme
Mora

Fjärrvärmesamarbetet i Mora gynnar både klimatet och lokala aktörer

Fjärrvärmenätet i Mora är Advens största nät i Sverige. Med sina 107 GWh (2018) värmer nätet 600 hushåll och 270 företag på orten. Fjärrvärmen baseras till 99% på förnybart och återvunnet bränsle. En av kunderna i Mora är det kommunala fastighetsbolaget Morastrand. De är nöjda med att ha Adven som…