Hållbarhet

Vårt mål är noll arbetsplatsolyckor och en säkerhetskultur i världsklass

För oss är det jätteviktigt med en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi vill att all vår egen personal, entreprenörer och besökare återvänder hem friska och oskadda. Vi bedömer och utvärderar därför alltid risker i arbetsmetoder och i arbetsmiljön, och åtgärdar riskerna effektivt.

All personal uppmuntras till att aktivt rapportera de observationer som görs inom arbetsmiljöområdet samt ge förslag till förbättringar. Under 2019 slog vi nytt rekord i antal rapporterade observationer och en imponerande mängd effektiva förbättringsåtgärder genomfördes baserat på observationerna.

Den mänskliga faktorn är viktig att ta hänsyn till i relation till arbetsmiljö, då vi inte kan eliminera riskerna i vår verksamhet helt och hållet med tekniska lösningar eller processer. Våra anställda måste hela tiden tänka på sin egen och andras säkerhet och riskerna kopplat till deras arbete, och välja rätt arbetsmetoder, utrustning och personlig skyddsutrustning och andra riskreducerande metoder som finns tillgängliga.

Vi ser det som enormt viktigt att kontinuerligt utbilda vår personal inom arbetsmiljö och vi har alltid arbetsmiljö i fokus i kommunikation och i det dagliga arbetet. Vi vill också dela lärdomar inom koncernen. Vi rapporterar in alla så kallade Safety Alerts och översätter till alla språk så att de kan delas inom hela koncernen.

Adven har gjort en plan för hur vi ska uppnå en arbetsmiljökultur i världsklass. Det kommer kräva många olika insatser för att säkerställa att vår egen personal, entreprenörer och andra viktiga parter alla börjar arbeta mot att ta vårt arbetsmiljöarbete till en ny nivå. Ett exempel på vad vi gjort är att ta fram Advens 10 gyllene regler för säkerhet, ett manifest som innehåller principer kring de viktigaste säkerhetsriskerna på våra produktionsanläggningar, användbara även för medarbetare som arbetar i kontorsmiljö.

Advens verksamhet är certifierad enligt globala standarder för miljö och arbetsmiljö, ISO 14 001 och ISO 45 001.