Staffanstorp satsar på fossilfritt

2023-03-30
Pressmeddelanden Fjärrvärme

Företag och boende i Staffanstorp får snart fler sätt att värma sina fastigheter. Tidigare har fjärrvärme varit begränsad till Staffanstorps norra del. Nu byggs nätet ut i områden där naturgas länge varit det dominerande alternativet.

– Vårt mål är att kunna erbjuda fjärrvärme till alla som vill, säger Antonio Stanciu, på Adven.

När fjärrvärmenätet fortsätter rotas blir det första steget utbyggnad av ledningar mot Kronoslätts företagspark. Bygget innebär ett startskott för framtida satsningar i Staffanstorp, där Adven nu gör stora investeringar med planer på att bygga ut fjärrvärmenätet i fler delar av staden. Bland företagen i Kronoslätt finns det nyetablerade Logicenters som totalt har 200 000 kvm mark runtom Kronoslättsgärdet.

– Staffanstorp väljer vi med tanke på dess strategiska position endast 5 minuter från E6:an, som gör det till ett utmärkt läge för att långsiktigt utveckla framtidens logistikbyggnader. Vi planerar att bygga fyra fastigheter sammanlagt, fastigheter som kräver tillräcklig värmekapacitet och hög leveransgrad, säger Johan Bäcklund, biträdande projektledare på Logicenters.

Efter att nya ledningar dragits mot Kronoslätts företagspark vill fjärrvärmebolaget Adven att göra det möjligt för fler att haka på fjärrvärmen. För att stärka kapaciteten när värmen behövs som mest flyttar Adven en biobränslepanna från Boxholm till Staffanstorp. Med den lösningen kan man utöka produktionen utan att ta till fossila bränslen.

– Mängder av företag har kontaktat oss när de påverkats kraftigt av energimarknadens prisökningar. Vår utbyggnad kommer också göra det möjligt för fler i andra områden av Staffanstorp att ställa om från fossila bränslen, säger Antonio Stanciu, kundansvarig för Adven i Staffanstorp.

 

 

Advens Antonio Stanciu och Logicenters Johan Bäcklund ser fram emot tillskottet av fossilfri värme i Kronoslätt, en utbyggnad som kan komma fler tillgodo.

Om fjärrvärmen i Staffanstorp:

• Fjärrvärmen köptes från kommunen av E.ON år 2010 och har drivits av Adven sedan drygt 6 år tillbaka.
• I dagsläget förses över 500 fastigheter med lokalt producerad värme.
• Värmen i Staffanstorp produceras av förnybara energikällor, som flis och biobränslen.
• Genom att använda fjärrvärme frigörs el som istället kan användas för att ställa om transportsektorn från fossila bränslen, till nya datacenter eller för laddstationer för elfordon vid kontor och bostäder.

Läs mer om hur fjärrvärme fungerar!