Mars 29, 2022
Nyheter

Så blir Viking Malts nya energianläggning ännu mer effektiv – redan innan den har byggts

I januari 2021 fick Adven i uppdrag av Viking Malt, en av världens största producenter av malt för ölbryggning, att utveckla en helt ny typ av energianläggning för koncernens nya mälteri i Lahti, Finland. Den nya anläggningen väntas stå färdig i början av 2023 – och nu utökas uppdraget ytterligare.

Den nya energilösning som Adven implementerar åt Viking Malt unik i sitt slag och innebär att enbart spillvärme kan stå för mer än 65% av värmeenergin som behövs. Det möjliggörs av att värmeproduktion, kylanläggning och värmepumpssystem integreras på ett nytt sätt för att producera värme och nedkylning simultant. Särskilt vid torkning av malt frigörs mycket värme – något som tidigare i stort sett aldrig tagits vara på.

I takt med att planerna för det nya mälteriet och energilösningen har utvecklats har Adven hittat nya möjligheter att öka spillvärmeåtervinningen ytterligare. Det innebär att 280 kilowatt extra värme kan återvinnas och användas både i produktionen av malt och i uppvärmningen av byggnader. Därigenom blir den nya anläggningen ännu mer effektiv. Även ganska små besparingar kommer att göra stor skillnad på sikt, i och med att den nya anläggningen kommer att vara i drift i flera decennier.

– Det här är ett bra exempel på vad önskar oss i en partner: att vara proaktiva och hitta nya sätt för att förbättra vårt nya mälteri ännu mer. Det här är en ny typ av projekt för oss, och vi arbetar tätt tillsammans för att säkerställa att projektet blir en framgång och att vi är konkurrenskraftiga långt in i framtiden, säger Viking Malts Kimmo Heinonen, ansvarig projektledare för konstruktionen av mälteriet.

Utöver den ursprungliga beställningen har Viking Malt även lagt till ammoniakledningar som ska koppla samman energianläggningen med produktionsanläggningen och den huvudsakliga varmvattenscirkulationspumpen.

– Vi är väl medvetna om hur utmanande nyetableringsprojekt kan vara. Det gäller att koordinera scheman och arbetsinsatser från många olika utförare. För att underlätta vår kunds arbete är vi måna om att vara flexibla och att hålla utkik efter nya möjligheter att förbättra projektplanerna – och på sikt det nya mälteriet”, säger Hanna Litendahl, säljchef på Adven.

Viking Malt construction site in a wintery landscape in Lahti, Finland.
Foto: Viking Malt

Att så mycket spillvärme återvinns innebär också att energilösningen för det nya mälteriet blir mycket koldioxideffektiv. Effektiviteten ökas ytterligare av att anläggningens bränsle utgörs av skalrester från korn som används i mälteriets smältningsprocess.

Anläggningen kommer kunna producera ungefär 85 000 ton malt per år.

För mer information:

Adven, säljansvarig Hanna Litendahl, tel. +358 50 464 4629, hanna.litendahl@adven.com
Viking Malt, Project Manager Kimmo Heinonen, tel. +358 41 730 9669, kimmo.heinonen@vikingmalt.com

Viking Malt Group
Viking Malt Group driver mälterier i fem länder: Finland, Sverige, Danmark, Litauen och Polen. Produktionskapaciteten är 600 000 ton per åroncernen omsätter cirka 250 miljoner euro och har cirka 260 anställda. Viking Malt är det största maltföretaget i Skandinavien, 5:e störst i Europa och 9:e störst i världen. De är ledande på specialmalt globalt. Viking Malt Group ägs av Polttimo (62,5%) och svenska Lantmännen (37,5%).

Läs mera: Malt produceras med världens mest energieffektiva process | Adven

Dela