November 2, 2020
Nyheter

Positivt företagsklimat i Timrå ökar efterfrågan på fjärrvärme

Adven har drivit fjärrvärmenätet i Timrå sedan 2018. Sedan dess har Timrå växt i stabil takt och behovet av värme har ökat. Idag levererar Adven cirka 70 GWh värme till privatpersoner, fastigheter och industrier runt om i Timrå. I december 2019 beslutade kommunen att bygga ett nytt badhus och de valde fjärrvärme som energikälla. Det täta samarbetet med SCA Östrand gör fjärrvärmen i Timrå till ett miljövänligt val då spillvärme tillvaratas från processerna för att skapa värme.

Adven tog över ansvaret för fjärrvärmenätet i Timrå under 2018. Sedan dess har Timrå kommun växt enormt med både nya industriverksamheter och nybyggnation av bostäder och vunnit priser för sitt företagsvänliga klimat.

I december 2019 beslutade kommunen att uppföra ett nytt badhus. Markarbetet påbörjades under våren 2020 och beräknas vara klart för invigning 2022. Kommunen har valt fjärrvärme som energikälla.

– Vi är glada att kunna vara med och möjliggöra den tillväxt som vi ser i kommunen. Det är också positivt att fler väljer att nyttja en så miljövänlig uppvärmningsform, säger Joakim Haga, Advens regionansvarige i Norrland.

För att badhuset ska kunna ta del av fjärrvärmen har Advens befintliga fjärrvärmenät byggts ut med en 700 meter ny kulvert. I samband med denna utbyggnad har man även förstärkt befintliga ledningar i området kring Södra Lundevallen.

– Utbyggnadsprojektet har fortlöpt enligt plan och vi kopplade på den nya ledningen på det befintliga nätet i februari tidigare i år och är sedan dess redo att leverera 1,7 GWh per år till badhuset när det är färdigställt. Under vecka 44 byggde vi servisledningen som ska leverera byggvärme till projektet, berättar Joakim.

Arbetet pågår för fullt med det nya badhuset i Timrå. Foto: Christer Eriksson

Spillvärme från SCAs massabruk värmer Timrå

I Timrå finns goda förutsättningar att producera miljövänlig fjärrvärme. Ett nära samarbete med SCA Östrand möjliggör tillvaratagande utav spillvärme från massabrukets processer som sedan används för uppvärmning av bostäder, lokaler och industrier i området. Adven har därför inte någon huvudproduktionsanläggning i Timrå, det vill säga en anläggning som eldar biobränslen enbart för syfte att värma fjärrvärmevatten.

– Vår produktion genererar värme som täcker Advens behov året runt, frånsett några få dagar årligen då vi har underhållsstopp på vårt ångsystem, säger Denny Sundqvist, processingenjör på SCA Östrand.

För mer information om projektet eller fjärrvärmen i Timrå, vänligen kontakta Advens regionchef i Norrland Joakim Haga.

Dela

Joakim Haga

Regional Manager Norrland