Positivt beslut om EUs syn på biobränslen

2023-04-05
Nyheter Fjärrvärme Allmänt Industrier

Förhandlingarna om förnybartdirektivet (RED III) mellan ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen klara den 30 mars.

Som ett resultat klassas nu restprodukter från skogen (t ex grenar och toppar) i energiproduktion som hållbart.

Beslutet medför den så kallade kaskadprincipen, där energibolag och skogsindustrin måste kunna bevisa att prima trädstammar används till virkesproduktion, massaved används till pappersproduktion och att bara sämre skogsprodukter, som exempelvis grenar, skogsindustriella restprodukter och sekunda ved får används till uppvärmning.

Restprodukter från skogen är idag en stol del av Advens bränslemix och anses vara en viktig energikälla, både nu och i framtiden.

– Det är en lättnad för oss att beslutet om RED III togs med sunt förnuft och att vi fortsatt kan vara stolta över att vår verksamhet klassas som hållbar och klimatvänlig. Hela den EU-debatt som varit det senaste året visar dock att vi måste jobba mot en mer diversifierad bränslebas där energiproduktion som använder återvunna källor, t ex avfallsförbränning och industriell spillvärme fortsatt utgör mycket viktiga källor i vår energimix, säger Anders Ericsson, VD Adven Group.

 

Läs mer om vår strategi. 

Läs fler nyheter från Adven.