Nyheter

Industri Livsmedel Energiproduktion

Valio övergår allt mer till biobränslen för att nå sina miljömål

Adven kommer att leverera en helt ny biobaserad pannanläggning till Valios fabrik i Seinäjoki. Detta kommer minska fabrikens användning av olja och torv, vilket innebär en koldioxidminskning med 15 000 ton årligen. Utöver detta kommer omställningen från naturgas till biobränsle på fabriken i Helsingfors reducera utsläppen med ytterligare 2 000 ton.…

Fastighet Geoenergi

Advens geoenergi genererar 20% i kostnadsbesparingar för den finska hotellanläggningen

Vanajanlinna är en populär hotell- och golfresort i södra Finland som byggdes på 1920-talet. Från och med förra året har områdets fastigheter värmts upp och kylts ner med geoenergi istället för naturgas. Konverteringen har minskat Vanajanlinnas koldioxidavtryck avsevärt, en utsläppsminskning på hela 90%. Nya energilösningen genererar kostnadsbesparingar på 30 000…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Adven hjälper pelletstillverkaren Fuelwood att växa

Pelletsproducenten Fuelwood ska i samarbete med Adven bygga en ny modulär pelletsanläggning i Söderhamn. Anläggningen kommer att vara mer kompakt och flexibel i jämförelse med anläggningar i samma slag och kommer att kunna tillverka 70 000 ton pellets per år. Fuelwood är ett svenskt bolag med lång erfarenhet av av…

Allmänt

Adven Sverige — från lokalt startup-bolag till energikoncern på 5 år

Adven är ursprungligen ett finskt energibolag grundat på 80-talet. 2014 klev bolaget in på den svenska marknaden. Då var vi ett litet företag med 4 anställda som erbjöd geoenergilösningar, idag har vi vuxit till full-serviceleverantör av hållbara energi- och vattenlösningar. Kunderna finns på över 40 orter i Sverige och består…

Karriär

Teknisk konceptutvecklare Hampus Bellander

Mitt namn är Hampus och jag jobbar som teknisk konceptutvecklare på Adven i Stockholm. Jag började vid årsskiftet, men trots att jag är relativt ny på bolaget har jag verkligen fått en flygande start. Men först lite om min bakgrund. Sedan min civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH har jag arbetat…

Karriär

Drifttekniker John Hansback

Jag heter John och jag jobbar som drifttekniker på Adven i Mora. Jag har arbetat med drift i nästan 6 år. Först jobbade jag för E:ON som länge ägde och drev fjärrvärmeverksamheten i Mora. För ungefär 2 år sedan tog Adven över verksamheten och jag och mina kollegor blev en…

Fastighet Geoenergi

Köpcentret Skanssis nya geoenergilösning störst i sitt slag i Europa

Köpcentret Skanssi, som ligger i Åbo, kommer att bli nästan helt självförsörjande på energi från och med maj 2019 då de ställer om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Som en direkt konsekvens av detta kommer koldioxidutsläppen minska med närmare 90 procent. Geoenergilösningen…

Industri Cirkulära resursflöden

Fabrik i Vihtavuori halverar sin vattenförbrukning

Nammos fabrik i Vihtavuori har sedan 1920-talet använt vatten från en närliggande sjö för att få tillgång till kyla. Sedan vattennivåerna i sjön började sjunka för några år sedan har Nammo vidtagit flera åtgärder för att minska sin vattenförbrukning. Nammo är ett internationellt flyg- och försvarsföretag med huvudsäte i Norge,…

Industri Skog, massa & papper Cirkulära resursflöden

Energieffektiv indunstningslösning under uppbyggnad åt skogsbolaget Kotkamills

En av världens mest energieffektiva anläggningar för indunstning av svartlut med hjälp av MVR-teknik håller just nu på att byggas på Kotkamills pappersbruk öster om Helsingfors. Adven leder konstruktionen av anläggningen och vid projektets slut, tidig höst 2020, blir Adven fullt ansvarig för utveckling av drift och för underhåll. Detta…