Nyheter

Industri Metall, mineraler & gruvor Energiproduktion ...

Spillvärme ska användas för produktion av råvaror till elbilsbatterier

Metallföretaget Terrafame kommer att börja producera processånga genom återvinning av värme från sina vätgasanläggningar. Tekniken är sedan länge beprövad på kraftverk, men detta är första gången tekniken används vid en vätgasproduktionsanläggning. Adven är ansvarig för projektet och tar även hand om driften i framtiden. Projektet mottar investeringsstöd, från Arbets- och…

Läs mer
Industri Cirkulära resursflöden

Fabrik i Vihtavuori halverar sin vattenförbrukning

Nammos fabrik i Vihtavuori har sedan 1920-talet använt vatten från en närliggande sjö för att få tillgång till kyla. Sedan vattennivåerna i sjön började sjunka för några år sedan har Nammo vidtagit flera åtgärder för att minska sin vattenförbrukning. Nammo är ett internationellt flyg- och försvarsföretag med huvudsäte i Norge,…

Läs mer
Industri Skog, massa & papper Cirkulära resursflöden

Energieffektiv indunstningslösning under uppbyggnad åt skogsbolaget Kotkamills

En av världens mest energieffektiva anläggningar för indunstning av svartlut med hjälp av MVR-teknik håller just nu på att byggas på Kotkamills pappersbruk öster om Helsingfors. Adven leder konstruktionen av anläggningen och vid projektets slut, tidig höst 2020, blir Adven fullt ansvarig för utveckling av drift och för underhåll. Detta…

Läs mer
Cirkulära resursflöden

Konceptutveckling av cirkulära lösningar – hur går det till?

Med cirkulära lösningar, det vi på Adven kallar Recovery-lösningar, kan man effektivisera energiförbrukningen inom industrin och på så vis minska utsläpp och slöseri med resurser. Men hur går det till när vi designar ett slutet kretslopp? Vilka områden ska man analysera för att minska det totala energibehovet och samtidigt skapa…

Läs mer
Cirkulära resursflöden

Adven utgör navet för industriell symbios i Hangöregionen

Finlands sydligaste stad Hangö är ett starkt område för Adven med många anläggningar nära varandra, vilket skapar synergieffekter i fråga om både underhåll och bränsleinköp. Anläggningarnas restvärme tillvaratas dessutom i stadens fjärrvärmenät, som också drivs av Adven. Tre stora industriföretag i Hangöregionen har valt Adven som partner inom värme- och…

Läs mer