Nyheter

Fjärrvärme

Adven förvärvar E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag (‘EVLE’)

EVLE äger och driver väl etablerad fjärrvärmeverksamhet i nio kommuner i södra och centrala Sverige. Dessutom har EVLE flera lokala energilösningar i samma områden. Verksamheten är extremt kompletterande för Adven och kommer att öka tillväxten i Sverige. Adven ser ett spännande tillfälle att ytterligare utöka sina miljövänliga energilösningar över hela…

Allmänt

Processförbättring kräver helhetssyn och nytänkande

Advens specialist på vatten- och avloppsrening Hanna Kontturi har avancerad teknisk expertis som kunderna kan dra nytta av från det första samtalet framåt. För att hitta en optimal lösning för att varje process måste man kunna se helheten. Som specialist på vatten- och avloppsrening har Hanna Kontturi ett brett arbetsfält…

Fjärrvärme

Adven Värme förvärvar Bio Megawatt AB och fjärrvärmen i Sösdala

I september förvärvade Adven Värme, Sösdalas fjärrvärmeleverantör Bio Megawatt och dess verksamhet i Sösdala; Hässleholms kommun, Skåne med mål att vidareutveckla verksamheten med expansion av en väl fungerande rörelse i tätorten.  – Fjärrvärmenätet i Sösdala blir ett fint tillskott till vår verksamhet, säger Adven Värme VD Håkan Andersson. Fjärrvärmenätet är…

Fastighet Geoenergi

Geoenergi gör Jakobsbergs Centrum självförsörjande

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och…

Karriär

Chef för projektledning Gunilla Berggren

Jag började 2011 på det nystartade företaget Eco2 Energy som erbjöd fastighetsägare en finansierad fullservicelösning baserad på geoenergi. När Eco2 Energy köptes av Adven som ville expandera in på svenska marknaden så följde jag med. Jag har under mina år på Eco2 Energy och sedan på Adven fått möjligheten att…

Allmänt

AMP Capital och Infracapital tar över energiföretaget Adven

EQT Infrastructure säljer Adven Group, ett energiföretag med verksamhet i Finland, Sverige och Estland, till ett konsortium bestående av investeringsfonderna AMP Capital och Infracapital. Försäljningen kommer att slutföras i januari. Enligt Päivi Arminen, direktör för EQT Partners Ab, har Adven sedan 2012 när EQT tog över verksamheten undergått en exceptionell…

Fjärrvärme

Enycon byter namn till Adven Värme

Tidigare i år fortsatte Adven sin expansion i Sverige genom förvärvet av fjärrvärmebolaget Enycon. För att tydliggöra att Enycon tillhör Advengruppen byter bolaget namn till Adven Värme. Enycon startade sin verksamhet 2010 och har sedan dess haft goda framgångar inom fjärrvärmesektorn med idag verksamhet på 16 orter i Sverige.  Tidigare…

Allmänt

Eco2 Energy byter namn till Adven

I maj 2014 förvärvade den finska energikoncernen Adven det svenska bolaget Eco2 Energy. Nu byter Eco2 Energy namn till Adven som ett led i företagets expansion i Sverige för att erbjuda fastighetsägare såväl som industrin totallösningar för värme- och kylaleveranser baserat på förnyelsebar energi. Sedan starten 2010 har Eco2 Energy…