Juni 15, 2022
Nyheter

Ny biopanna vid Valios mejeri ger minskade utsläpp och ökad säkerhet

Adven och Valio har ingått ett nytt avtal som innebär att energiproduktionen i finska Turenki kan ställas om. Mejeriet ska drivas med förnybart biobränsle, något som minskar koldioxidutsläppen med 5 000 ton per år. Valio tar därmed ett steg närmare sitt mål att nå koldioxidneutralitet till år 2035.

Genom omställningen till biobränsle blir Valios anläggning i Turenki mer kostnadseffektiv samtidigt som tillgången på bränsle ökar. Prisökningarna på naturgas och osäkerheten kring tillgång och distribution har också bidragit till beslutet om en ny energianläggning. Valios livsmedelsproduktion tillhör den samhällsviktiga verksamheten i Finland och det faktum att pellets från den inhemska skogsnäringen kan försörja anläggningen är ännu ett plus.

Säkrare produktion

– Först och främst vill vi överge det fossila bränslet. Att sedan övergången till biobränsle ökar produktionssäkerheten är förstås ytterligare ett argument för den här gemensamma satsningen, säger Peter Fabritius, Valios energichef.

Det nya värmeverket ska både värma upp mejeriet och producera den ånga som används i själva livsmedelsproduktionen. Mejeriet i Turenki framställer produkter som är UHT- och ESL-behandlade, alltså en sorts ultrapastörisering. Genom snabb uppvärmning till höga temperaturer får produkterna extra lång hållbarhet. Valio i Turenki tillverkar också växtbaserade produkter och barnmat.

Samarbetet fortsätter

Adven har länge varit Valios leverantör av vatten, ånga och kyla vid flera av bolagets mejerier. När så det tidigare avtalet var på väg att löpa ut – samtidigt som energimarknaden förändrades i allt snabbare takt – sökte Valio brett efter alternativa lösningar. Även denna gång drog alltså Adven det längsta strået.

– Att Adven ännu en gång hade den mest konkurrenskraftiga lösningen gläder oss verkligen. Vi har redan sett att de håller vad de lovar på plats vid vår juiceproduktion i Helsingfors där vi har en liknande lösning, berättar Peter Fabritius.

Adven strävar alltid efter återbruk av befintlig infrastruktur, att ta vara på det som redan finns på plats. Den nya pannan kommer därför att byggas intill den gamla. På så vis kan den nuvarande anläggningen, som drivs på naturgas och lättolja, användas vid tillfälliga produktionstoppar. Den kommer också att förse Valios granne Froner Glass med energi.

– Den nya och den gamla anläggningen bildar en helhetslösning. Vi behöver inte göra fler investeringar för vare sig reservkraft eller produktionstoppar, säger Henrik Vasama, kundansvarig på Adven.

Beslutet om den nya energianläggningen togs i våras och markarbetet ska enligt planerna vara klart innan årsskiftet. Pannan ska vara i drift redan kommande sommar, 2023.

Fakta om den nya anläggningen:

  • Producerad ånga: 22 GWh per år
  • Andel förnybart bränsle: 95%
  • Verksamhetens beroende av naturgas: 0
  • Koldioxidutsläpp från produktionen: – 5 000 ton per år
  • Tidplan: maj 2022-sommar 2023

För mer information:

Adven
Henrik Vasama, henrik.vasama@adven.com tel. +358 50 381 2173

Valio
Peter Fabritius, intervjuförfrågningar skickas in via Mediadesk, tel. +358 10 381 2118 eller mediadesk@valio.fi

Om Valio

Valio, som erbjuder smaken av nordisk natur sedan 1905, är marknadsledande i Finland och en stor aktör på den internationella marknaden för mejeriingredienser. Vår produktutveckling följer i Nobelpristagaren A. I. Virtanens fotspår och företaget har över 300 patent i 50 länder.Valio omsätter 1,7 miljarder euro och är Finlands största livsmedelsexportör. Våra produkter finns i ett 60-tal länder och står för 25 % av Finlands totala livsmedelsexport. Vi har dotterbolag i Sverige, Baltikum, USA och Kina. Valio sysselsätter totalt 25 000 personer på mjölkgårdar och 4 000 yrkesverksamma.

Dela