Januari 26, 2021
Nyheter

Malt för ölbryggning ska produceras med världens mest energieffektiva process

De flesta finska ölsorter produceras med malt från en och samma anläggning, nämligen från Viking Malts mälteri i Lahti. Viking Malt-koncernen bygger just nu ett helt nytt mälteri i Lahti som ska ersätta det gamla och i anslutning till anläggningen kommer Adven att bygga en världsunik energianläggning. Lösningen kombinerar produktion av kyla och värme med värmepumpar och har fått investeringsstöd från det finska Arbets- och Näringsministeriet för appliceringen av ny energiteknik.

På det nya mälteriet kommer energiproduktionen, alltså produktionen av kyla och värme, att tillsammans med ett värmepumpsystem integreras till en och samma enhet. Dessutom kommer skalrester från det korn som används i mältningsprocessen att användas som bränsle i energiproduktionen. Om spillvärme eller restprodukter inte finns tillgängliga kommer energin att produceras från pellets.

Genom att ta vara på spillvärme från processerna kan man täcka mer än 65 procent av värmebehovet. Det krävs stora mängder värme för att torka malt, värme som tidigare inte tillvaratagits.

– Med ett toppmodernt mälteri, även globalt sett, så kommer vi kunna säkra en konkurrenskraftig produktion och se till att tillverkningen stannar i Finland en lång tid framöver. Till exempel så är återanvändning av spillvärme en lösning som kommer att få politiskt stöd i framtiden, säger Mika Mäkelä, projektledare på Viking Malt.

– Värmeåtervinning är en av flera stora trender inom energisektorn: istället för att förbränna mer bränslen när produktionen ökar, förbättrar man energieffektiviteten och identifierar processteg där värme kan tas tillvara på och återvinnas. Mål om klimatneutralitet och utvecklingen av värmepumpsteknik guidar oss just nu in i framtiden, säger Hanna Litendahl, säljansvarig på Adven.

Användningen av biobränslen och återvunnen energi täcker nästan hela det termiska energibehovet på mälteriet.

Mälteriet blir särskilt energieffektivt med låga utsläpp genom att:

  • Spillvärme återanvänds effektivt
  • Adven använder överblivna skalrester från korn med lågt näringsvärde för att producera energi
  • Produktionen av kyla, värme och värmepumpsystemet integreras till en och samma enhet
  • Energiproduktionen automatiseras – med flexibilitet och noggrannhet kommer energin kunna produceras så effektivt som möjligt

Anläggningen kommer ha en kapacitet att producera cirka 85 000 ton malt per år. Produktionen beräknas vara igång under 2023.

Ytterligare information:

Adven, säljansvarig Hanna Litendahl, tel. +358 50 464 4629, hanna.litendahl@adven.com

Viking Malt, Project Manager Mika Mäkelä, tel. +358 40 451 7189, mika.makela@vikingmalt.com

Viking Malt Group

Viking Malt Group driver mälterier i fem länder: Finland, Sverige, Danmark, Litauen och Polen. Produktionskapaciteten är 600 000 ton per år, koncernen omsätter cirka 250 miljoner euro och har cirka 260 anställda. Viking Malt är det största maltföretaget i Skandinavien, 5:e störst i Europa och 9:e störst i världen. De är ledande på specialmalt globalt. Viking Malt Group ägs av Polttimo (62,5%) och svenska Lantmännen (37,5).

Dela