Maj 10, 2019
Nyheter

Köpcentret Skanssis nya geoenergilösning störst i sitt slag i Europa

Köpcentret Skanssi, som ligger i Åbo, kommer att bli nästan helt självförsörjande på energi från och med maj 2019 då de ställer om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Som en direkt konsekvens av detta kommer koldioxidutsläppen minska med närmare 90 procent. Geoenergilösningen byggdes och drivs nu av Adven.

Sommaren 2018 påbörjade köpcentret Skanssi en stor omställning gällande energiförsörjning, vad avser värme och kyla. Den nya anläggningen är nu officiellt i drift. Skanssi har nu den största geoenergilösningen som hittills har byggts för ett köpcentrum i Europa.

– Den nya anläggningen är slutprodukten av ett långsiktigt arbete och en naturlig förlängning av våra ambitioner att förbättra hållbarheten i vår verksamhet. Jag är exalterad över att detta hjälper oss att betydligt reducera vårt koldioxidavtryck, samt att vi nu kan erbjuda både konsumenter och hyresgäster en mer hållbar miljö att vistas i, säger Skanssis Shopping Centre Manager, Maarit Hurme.

Koldioxidutsläppen reduceras med närmare 90%

Geoenergianläggningen kommer med hjälp av 112 stycken hål, som borrats ner i berggrunden kring fastigheten, generera värme och kyla. Anläggningen kommer att reducera köpcentrets koldioxidavtryck med omkring 90%, eftersom denna typ av energi är helt koldioxidneutral. Minskningen i utsläpp motsvarar utsläppen från cirka 450 personbilar under ett år alternativt hade det krävts 230 hektar skog för att binda motsvarande mängd koldioxid.

Skanssis nya energilösning utvecklades och byggdes av Adven, som nu också är ansvarig för drift av anläggningen.

– Arbetet har gått bra: vi borrade 112 stycken hål ungefär 350 meter djupt ner i marken i området kring köpcentret. Borrandet tog nästan tre månader. Målet var att kunderna och de företag som är verksamma på området skulle störas så lite som möjligt av byggandet, och jag tror att vi lyckades med det rätt så bra. Vi har testat det nya energisystemet sedan början av april, säger Advens chef för geoenergi i Finland, Timo Koljonen.

Mot energi med nollutsläpp

Att ställa om till geoenergi är en del av köpcentrumets långsiktiga hållbarhetsstrategi. Tidigare använde man fjärrvärme för både värme och kyla. 

Staden Åbo, där Skanssi ligger, driver även ett strategiskt utvecklingsprojekt när det kommer till hållbarhet. Staden har satt som mål att eliminera all kolanvändning 2025 och att nå nollutsläpp från och med 2029.

– Stadens klimatmål är ambitiösa, men åtminstone när det gäller utsläpp från energiproduktion så ligger vi i fas. Vi är väldigt glada att Skanssis köpcentrum är en del av samarbetet och att de siktar på att fortsätta minska utsläppen från köpcentret, säger Turkus borgmästare, Minna Arve.

Skanssi köpcentrum.

En geoenergianläggning nyttjar temperaturen i den omkringliggande miljön, som en ackumulator eller ett batteri. På sommaren använder man kylan som till exempel finns i berggrunden för att kyla ner lokalerna, samtidigt som restvärme kan lagras i marken. På vintern behöver fastigheten värmas upp, och då används istället den värme som lagrats från sommaren.

All energi som används av köpcentret till värme eller kyla distribueras av Adven, som också i realtid bevakar och optimerar anläggningen. 

Sammanfattning:

– Skanssi köpcentrum öppnades 2009 och har cirka 90 butiker och restauranger
– Efter energiomställningen kommer Skanssi att vara nästintill självförsörjande på energi
– Geoenergilösningen kommer möjliggöra en minskning i utsläpp på totalt 1245 tCO2
– I början av 2017 blev Skanssi det tredje köpcentret i Europa att få den högsta miljömärkningen: en platinum LEED certifiering.
– Skanssi är det första köpcentret i Europa som dessutom fått en LEED certifiering för själva byggnadsfasen.

För mer information om detta samarbete:

Adven, Timo Koljonen, VP, Geoenergy, +358 50 466 6999, timo.koljonen@adven.com

Skanssi Shopping Centre, Maarit Hurme, Shopping Centre Manager, +358 50 563 4844, maarit.hurme@cbre.com

Dela