Augusti 20, 2020
Nyheter

Kommunen går mot 100% återvunnen fjärrvärme

Inför nästa värmesäsong kommer fjärrvärmen i den finska staden Siilinjärvi till en ännu högre grad nyttja spillvärme från industrin för att värma invånarna. Energibolaget Savon Voima och Adven har avtalat om att mer överskottsvärme från gödseltillverkaren Yara ska föras ut på det lokala fjärrvärmenätet. Det här är ett stort steg mot ett koldioxidneutralt Finland, enligt uppgifter har spillvärme inte nyttjats i så stor skala i Finland förut.

Hittills har cirka 80 procent av fjärrvärmen i den finska staden Siilinjärvi varit baserad på spillvärme från industriföretaget Yara som tillverkar gödselmedel. Ett nytt avtal ska nu säkerställa att andelen överskottsvärme som används i fjärrvärmenätet uppgår till 96-97 procent redan inför nästa värmesäsong. Användning av spillvärme bidrar till att fjärrvärmen är fortsatt konkurrenskraftig.

– Användning av industriell spillvärme är ett bra sätt att bibehålla fjärrvärmens konkurrenskraft. Ansvarstagande och miljövänlighet är viktiga strategiska mål för vår fjärrvärmeverksamhet och vi gör stora investeringar för att nå dom målen överallt i vår verksamhet. Vi är stolta över hur bra det gått att nå målet just i Siilinjärvi och på ett sådant innovativt sätt. Den här lösningen är ett bra exempel på hur flexibel fjärrvärmen är och hur den kan bidra i övergången till en cirkulär ekonomi, säger Juha Räsänen, affärschef på energiföretaget Savon Voima.

– Ett välfungerande fjärrvärmenät hjälper till att säkra både boende- och företagsmöjligheter och stärker regionens konkurrenskraft. Vi håller just nu på att bygga tio nya lägenhetshus i staden, och den koldioxidneutrala uppvärmningsformen som kommer att erbjudas kommer inte direkt minska köpviljan. Det är fantastiskt att Siilinjärvi kunna visa andra regioner hur man kan uppnå energiproduktion med låg klimatpåverkan och uppmuntra till samarbete mellan företag. Yara är en viktig aktör för kommunen och på det här sättet kan man introducera en ny aspekt av företagets verksamhet till boende i området, berättar Vesa Lötjönen, borgmästare i Siilinjärvi kommun.

– Vi har under lång tid arbetat med olika lösningar som ska hjälpa oss att minska klimatpåverkan från vår produktionsanläggning, och det här är en av de konkreta åtgärderna, förklarar Mika Perälä, fabrikschef på Yara Siilinjärvi.

– Värmeåtervinning från industrin för överföring till fjärrvärmenät görs redan på många platser runtom i Finland, men det är väldigt ovanligt att nästan hela behovet kommer täcks av restprodukter från industrin, säger Ville Heikkinen, vd för Adven Finland.

Värmen som används kommer från förbränningen av pyrit och svavel

Yaras överskottsvärmen bildas vid förbränningen av pyrit och svavel där energin omvandlas till elektricitet och fjärrvärme. Värmen är därmed baserad på en restprodukt från fabrikens ordinarie produktion och från energikällor med nollutsläpp.

Ytterligare information:

Savon Voima, Affärschef Fjärrvärme och Energi, Juha Räsänen, juhap.rasanen@savonvoima.fi, +358 40 746 1220

Yara Siilinjärvi, Fabrikschef, Mika Perälä, mika.perala@yara.com, +358 50 386 0640

Adven Finland, VD, Ville Heikkinen, ville.heikkinen@adven.com, +358 40 584 6926

Savon Voima

Savon Voima-gruppen består av moderbolaget Savon Voima PlC och dess dotterbolag Savon Voima Verkko Oy och Savon Voima Joensuu Oy. Savon Voima Abp ägs helt av Savon Energiaholding Oy, som ägs av 20 kommuner i regionen. Koncernens affärsverksamhet är elöverföring, elproduktion och fjärrvärme.

Siilinjärvi kommun

Siilinjärvi är ett växande och levande samhälle för boende och företag med nästan 22 000 invånare. Utmärkta transportförbindelser och tjänster garanterar komforten för både invånare och företag. Siilinjärvi kommun är den näst största kommunen i Pohjois-Savo och har cirka 1 500 anställda.

Yara

Yara är en global leverantör av mineralgödselmedel, industrikemikalier och miljöskyddsmedel. Yara har över 100 års erfarenhet av växtnäring och företaget har 16 000 anställda över hela världen. I Finland sysselsätter Yara direkt 900 personer och vår totala inverkan på sysselsättningen är 4500 personer.

Dela