September 18, 2020
Nyheter Allmänt

Infracapital och AMP Capital överlåter ägarskapet av Adven till J.P. Morgan Asset Management

Infracapital, infrastrukturdelen av M&G Plc, och AMP Capital har kommit överens om att sälja det gemensamma ägarskapet i Adven, en ledande leverantör av gröna energilösningar i Norden och Baltikum, till J.P. Morgan Asset Management.

Infracapital och AMP Capital har förvaltat Adven sedan januari 2016, och under tiden har de jobbat med verksamheten för att uppnå flertalet viktiga milstolpar, inklusive:

  • Realiserat betydande tillväxt och levererat enligt ambitionen att utöka verksamheten på den svenska marknaden, genom att bli en ledande leverantör av outsourcad grön energi i regionen.
  • Framgångsrikt klivit in på de lettiska och norska marknaderna för energiinfrastruktur.
  • Gjort stora framsteg i leveranserna av hållbara energilösningar till kunder, uppnått förbättrad GRESB-ranking och minskat CO2-utsläppen med 20% sedan 2016 (gäller endast Finland och Estland), och
  • Stärkt ledningsgruppen och styrelsen, inklusive rekrytering av ny vd, ekonomidirektör, en oberoende styrelseordförande och högkvalitativa chefer.

Martin Lennon, medgrundare och chef för Infracapital:

– Vi är stolta över Advens kraftiga tillväxt under vårt ägarskap. I linje med vårt syfte att investera i samhällskritisk infrastruktur för att stötta långsiktig ekonomisk tillväxt och skapa värde för våra investerare, har vi använt vår expertis för att förvandla verksamheten till en ledande leverantör av gröna energilösningar till industrikunder i Norden. Tillsammans med AMP Capital och Advens ledningsgrupp har vi etablerat en stark plattform för fortsatt framgång, och vi önskar de nya ägarna, Advens ledningsgrupp och alla medarbetare all framgång framöver. Vi är övertygade om att Adven kommer fortsätta spela en avgörande roll för att minska CO2-utsläppen i norra Europa.

David Rees, global chef för kapitalförvaltning på AMP Capital:

– Tillsammans med Infracapital har vi framgångsrikt drivit Advens tillväxt genom aktivt ägarskap av tillgångar, med stora förvärv inklusive uppköpet av en del av E.ONs fjärrvärmeverksamhet i Sverige, och organisk tillväxt på nya marknader, samtidigt som vi fokuserat ännu starkare på gröna energilösningar som har en positiv effekt på företag, människor och miljön. De senaste månaderna har Adven visat stark motståndskraft kopplat till covid-19. Vi går nu vidare efter en lyckad investering för våra kunder, och vi önskar de nya ägarna fortsatt framgång i att utveckla verksamheten vidare.

Matthew LeBlanc, investeringschef, Infrastructure Investments Group, J.P. Morgan Asset Management:

– J.P. Morgan Asset Management är mycket glada över att investera i Adven, en plattform som avsevärt förbättrar skalbarheten och kompetensen i regionen tillsammans med vårt ägande av Värmevärden. Adven har en fantastisk historia av tillväxt, ledarskap inom hållbarhetsområdet och levererar kundanpassade lösningar, som alla hjälper till att driva en långsiktigt hållbar energiomställning. Vi är glada över att stötta Adven, dess kunder, anställda och de samhällen som Adven verkar i, i att uppfylla dessa kollektiva mål och spännande tillväxtambitioner.

Jyrki Vainionpää, vd för Adven-koncernen:

– Vår vision är att bli bäst i världen på att leverera hållbara energitjänster till industrier och fastigheter – med oslagbar kundupplevelse. Vi söker ständigt nya möjligheter för tillväxt, utvecklar våra kundsamarbeten och attraherar de bästa talangerna för att kunna utveckla, bygga och driva morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Advens ägare är en viktig nyckel för att kunna förverkliga våra ambitiösa tillväxtplaner. Jag är väldigt glad att ha en ledande investerare i infrastruktur som ny ägare. Vi skulle vilja tacka våra ägare Infracapital och AMP Capital för deras enorma stöd på vår gemensamma resa hittills och ser fram emot att fortsätta med våra ambitiösa framtidsplaner med vår nya ägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Infracapital
Tulchan Communications
Tom Murray / Amber Ahluwalia, tel. +44 20 7353 4200

AMP Capital
Katie Sunderland
+44 (0) 7788 183377
katie.sunderland@ampcapital.com 

Adven
Jyrki Vainionpää
+358 50 486 9869
jyrki.vainionpaa@adven.com

Om Infracapital
Infracapital investerar i, bygger och förvaltar en mängd olika viktiga infrastrukturer för att möta samhällets förändrade behov och stödja långsiktig ekonomisk tillväxt. Vi tar en aktiv roll i alla våra investeringar, för att uppfylla deras potential och se till att de är anpassningsbara och motståndskraftiga. Vårt tillvägagångssätt skapar värde för våra investerare eftersom vi riktar oss till investeringar med utrymme för stabil och hållbar tillväxt. Våra portföljbolag arbetar nära de samhällen där de är baserade, till förmån för alla intressenter. Infracapital är väl positionerat för att leverera de betydande investeringar som krävs för att bygga framtiden. Det grundarledda teamet av erfarna specialister har arbetat med mer än 50 företag runt om i Europa och har samlat in och förvaltat över 6,5 miljarder pund klientkapital i sex fonder.

Infracapital är en del av M&G Plc, en ledande europeisk spar- och placeringsverksamhet. M&G hanterar de långsiktiga besparingarna på mer än 5 miljoner människor och är en stor investerare i Storbritannien och i den globala ekonomin. Totalt förvaltat kapital är 339 miljarder pund (per den 30 juni 2020). För mer information: www.infracapital.co.uk

Om AMP Capital
AMP Capital är en global kapitalförvaltare med 105 miljarder pund i förvaltat kapital den 30 juni 2020 och mer än 250 investerare. AMP Capital har ett arv och en styrka inom fastigheter och infrastruktur, och har erfarenhet av räntebärande, aktier och flertillgångslösningar. AMP Capital ägs av AMP Limited, som grundades 1849, och är en av Australiens största detaljhandels- och företagspensionsbolag. För mer information: www.ampcapital.com 

Om J.P.Morgan Global Alternatives
J.P.Morgan Global Alternatives är den alternativa investeringsgrenen för J.P.Morgan Asset Management. Med mer än 50 år som alternativ investeringsförvaltare, 144 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning och nästan 700 yrkesverksamma (per den 30 mars 2020) erbjuder vi strategier över det alternativa investeringsspektrumet inklusive fastigheter, private equity och kredit, infrastruktur, transport, likvida alternativ och hedgefonder. Våra 15 oberoende alternativa investeringsmotorer, som drivs från 17 kontor över hela Amerika, Europa och Asien och Stillahavsområdet, kombinerar specialkunskaper och enastående fokus med den globala räckvidden, stora resurser och kraftfulla infrastruktur från J.P.Morgan för att uppfylla varje kunds specifika mål. För mer information: www.jpmorganassetmanagement.com

Om Adven
Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW.