Februari 10, 2021
Nyheter

Prysmian Groups flaggskeppsfabrik i Pikkala först ut med koldioxidneutral kabeltillverkning

Adven kommer att ersätta naturgas med förnybara biobränslen vid Prysmians kabelfabrik utanför Helsingfors. Bioenergianläggningen beräknas kunna driftsättas i början av 2022 och leder till att CO2-utsläppen från energiproduktionen elimineras. En stor andel av Prysmians förbrukade kabeltrummor och träbaserade restprodukter kommer användas som bränsle i energiproduktionen, vilket bidrar till att fabriken blir helt koldioxidneutral.

Produktionsanläggningen i Pikkala blir den första av Prysmian Groups drygt 100 fabriker som blir koldioxidneutral i sin produktion. Tack vare konverteringen till bioenergi kommer anläggningens CO2-utsläpp på cirka 2 500 ton att elimineras. Dessutom blir fabriken mer cirkulär, då ett betydande antal träkabeltrummor och lastpallar från fabrikens verksamhet krossas till träflis efter slutanvändning. För första gången kommer nu dessa att användas i den egna energiproduktionen.

– Vi ville bli koncernens första koldioxidneutrala anläggning och kommer nu troligtvis även bli först inom kabelindustrin. Pikkala-fabriken är inte bara Prysmian Groups flaggskepp för tillverkning av undervattenskablar utan levererar även hög-, medel- och lågspänningskablar. Fabriken är en av de största möjliggörarna till energiomställningen, säger Prysmian Group Finlands vd Borjan Sehovac.

– Prysmian Group är den enda renodlade kabeltillverkaren som listats på Dow Jones Sustainability Index – som omfattar över 3 400 företag globalt. Vi är alltså väldigt engagerade i att uppnå våra hållbarhetsmål. I Finland och många andra länder världen över blir hållbarhet allt viktigare och flera av våra kunder har frågat hur hållbara våra kablar är. Nu kan vi stolt svara att kablarna produceras i en helt grön anläggning.

Bioenergianläggningen är en del av Advens ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp

Adven och Prysmian har samarbetat i över 35 år. Adven har levererat fjärrvärme till fabriken sedan 1986. Nu ersätts fossila bränslen med förnybar bioenergi.

– Prysmian Group är en av våra trognaste kunder. Nu tar vi partnerskapet till nästa nivå genom att gemensamt arbeta för att hitta en lösning som kan uppfylla deras hållbarhetsmål. Utöver miljövinsterna genererar avtalet också årliga besparingar, säger Advens försäljningschef Leo Toivonen.

Advens mål är att minska våra egna och kundernas koldioxidutsläpp med 200 000 ton till 2024. Som företag kan vi hjälpa våra kunder med deras miljömål och samtidigt uppfylla våra egna strategiska mål.

För ytterligare information, kontakta:

Adven, försäljningschef, Leo Toivonen, +358 40 708 4194, leo.toivonen@adven.com
Prysmian Group, marknads- och kommunikationschef Eeva Aunesluoma, +358 400 416 351 eeva.aunesluoma på prysmiangroup.com

Om Prysmian Group

Prysmian Group är världsledande inom kabeltillverkning för energi och telekommunikation. Med nästan 140 års erfarenhet, en försäljning på över 11 miljarder euro, runt 29 000 anställda i över 50 länder och 106 anläggningar, är koncernen starkt positionerad på högteknologiska marknader och erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster, tekniker och kunskap. Prysmian är ett publikt bolag, noterat på den italienska börsen i FTSE MIB-index.

Prysmian Group erbjuder den bredaste kabelportföljen på finska marknaden. Prysmian Group Finland Oy sysselsätter mer än 500 personer och har fabriker i Pikkala, Kyrkslätt och Rusko, Oulu. High-end-varumärken som Draka från Prysmian har gett företaget ett rykte som pionjär och föregångare inom högteknologiska kablar och lösningar. Kabelfabrikens över 100 år långa historia gör den till den äldsta i Finland. Den är även den största och spelar en viktig roll inom finsk industri.

Dela