September 7, 2021
Nyheter

Finnfeeds Finlands fabrik i Nådendal ställer om till biobränslen

Finnfeeds Finland, en del av IFF-gruppen, utökar sitt samarbete med Adven. Fabriken i Nådendal producerar betain, en produkt som återfinns i bland annat kosmetiska produkter som exempelvis schampo. Från och med 2022 ska Adven ansvara för att leverera den processenergi som behövs i tillverkningen – vilken blir nästan helt biobaserad.

Den nya energianläggningen kommer reducera de årliga koldioxidutsläppen från fabriken med mellan 2 000 och 3 000 ton. Tillsammans med den tidigare indunstningslösningen som Adven installerat på fabriken, uppnår man en total minskning av koldioxidutsläpp på omkring 19 000 ton per år. Det motsvarar över 100 miljoner körkilometer med personbil.

En tio megawatt biobränslepanna kommer att byggas i närheten av fabriken och ska säkra en hållbar energiförsörjning en lång tid framöver.

– Det är viktigt för oss att energin fortsätter att vara leveranssäker, prissättningen konkurrenskraftig och att miljöpåverkan är så låg som möjligt. I valet av partner blev andelen förnybara bränslen en viktig faktor eftersom hållbar utveckling är en av de viktigaste värderingarna inom IFF-gruppen. Utöver det har vi goda erfarenheter ifrån att jobba med Adven, säger Heikki Vahtera, fabrikschef på Finnfeeds Finland.

På fabriken i Nådendal i sydvästra Finland producerar man betain som separerats från sockerbetor. Betain är en naturlig osmolyte som återfinns i bland annat kosmetiska produkter. Produkten används också för djurfoder, näringstillskott och inom kemisk industri.

IFF Finnfeeds Finlands fabrik i Nådendal i sydvästra Finland.

Förbättrad indunstning har minskat klimatavtrycket

Adven har tidigare uppfört en indunstningsanläggning baserad på MVR-teknik på fabriken i Nådendal och har sedan 2018 ansvarat för dess drift och underhåll. Den nya tekniken har minskat behovet av ånga på fabriken med nästan 40 procent vilket minskat CO2-utsläppen med 16 000 ton årligen. Anläggningen har minskat fabrikens totala energiförbrukning med omkring 30 procent.

– Eftersom vi har samarbetat tidigare så känner vi till fabrikens processer och förstår behoven. Därför är det naturligt att utöka samarbetet till att även hantera energiproduktionen. Hög tillgänglighet och pålitlighet är centralt i dessa beslut. Dessutom får våra kunder mer förutsägbara kostnader i framtiden, säger Teemu Kivimäki, försäljningsansvarig på Adven.

Energin kommer produceras med träbränslen i en biopanna om tio megawatt. Anläggningen kommer att byggas i hamnen intill Finnfeeds Finlands fabrik. Driftsättning beräknas kunna ske senast i slutet av 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Adven, Försäljningsansvarig Teemu Kivimäki, +358 40 561 5361, teemu.kivimaki@adven.com

Finnfeeds Finland, Fabrikschef Heikki Vahtera, +358 40 765 1160, heikki.vahtera@iff.com

IFF Group

At IFF (NYSE: IFF), an industry leader in food, beverage, scent, health and biosciences, science and creativity meet to create essential solutions for a better world – from global icons to unexpected innovations and experiences. With the beauty of art and the precision of science, we are an international collective of thinkers who partners with customers to bring scents, tastes, experiences, ingredients and solutions for products the world craves. Together, we will do more good for people and planet. Learn more at iff.com, Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn.

Dela