Ett rekordår för fjärrvärmen

2022-12-20
Nyheter Fjärrvärme

Under 2022 har Adven sett en kraftig ökning i intresset för fjärrvärme. Så här i slutet av året kan det konstateras att antalet nyanslutningar nått rekordnivåer.
– Vi har anslutit fastigheter vars totala energibehov motsvarar ett mindre fjärrvärmenät, berättar Håkan Bergman, marknadschef för Advens fjärrvärmesegment.

Adven har de senaste åren haft en stabil årlig tillväxt av antalet fastigheter som anslutits till den lokala fjärrvärmen på någon av dess cirka 50 orter i Sverige. Sedan årets början har man dock sett en ökning i intresset för fjärrvärme som uppvärmningskälla.

– Under året har vi sett en kraftig ökning i intresset för fjärrvärme på alla våra orter i Sverige, vilket vi tycker är roligt så klart, säger Håkan Bergman, marknadschef för Advens fjärrvärmesegment. Genom att fler företag, bostadsrättsföreningar och villakunder använder fjärrvärme till varmvatten och värme frigörs el som kan användas till annat i samhället.

Det ökade intresset för fjärrvärme tror Håkan Bergman beror på förändringarna och osäkerheten som just nu råder på energimarknaden. Bland annat lyfter han fram fjärrvärmens prisstabilitet, och därmed förutsägbarhet, som en viktig faktor till varför han tror att många fastighetsägare väljer fjärrvärme.

– Den årliga tillväxten har tidigare i huvudsak kommit från nybyggnation av fastigheter men trenden vi nu ser är att nybyggnationen minskar och att tillväxten i stället domineras av fastighetsägare som vill byta ut sin befintliga uppvärmning till fördel för fjärrvärme.

Ett av näten där Adven ser att intresset sticker ut från övriga orter är Staffanstorp i södra Sverige där uppvärmningen på orten, och den egna produktionen, historiskt sett skett till stor del med gas. Därför fattade Adven under hösten två beslut för sitt nät i Staffanstorp. Det ena gäller produktionen av fjärrvärmen där man nu ökar takten i omställningen till användandet av mer förnybara och återvunna energikällor. I ett första skede sker det genom att man tillfälligt flyttar en befintlig pelletspanna från värmeverket i Boxholm. Det andra beslutet är kopplat till att utöka produktionen av fjärrvärme lokalt för att kunna tillgodose det växande behovet av fjärrvärme till tätorten.

– Målet är att vi ska kunna erbjuda en större del av tätorten fjärrvärme producerad på ett hållbart sätt inom de närmaste åren, avslutar Håkan.

Adven har under året anslutit 83 fastigheter till fjärrvärme och bland anslutningarna återfinns framför allt flerfamiljshus samt större lager och industrilokaler. Fastigheternas totala energibehov motsvarar cirka 17 GWh, vilket kan jämföras med samma energivolym som företaget idag levererar till Boxholm tätort. Totalt sett levererar Adven cirka 1,4 TWh fjärrvärme årligen till sina kunder i Sverige.

 

För mer information:

Håkan Bergman, Marknadschef Advens fjärrvärmesegment, hakan.bergman@adven.com, +46 19 277 11 59.