2022, ett anmärkningsvärt år

2023-01-03
Nyheter Fjärrvärme

Ingen kunde ha förutsett vad som låg framför oss detta år. Många saker vi trodde att vi visste eller tog för givet förändrades, både i samhället och för oss som individer. Kriget i Europa lämnar ingen oberörd.

Som företag har vi också påverkats. Så när vi nu tittar i backspegeln är vi lite förvånade och väldigt stolta över det vi ändå åstadkom tillsammans. Här är några höjdpunkter!

Utmaningar hanteras bäst tillsammans. Med ambitionen om en stadig tillväxt har vi under 2022 förvärvat tre nya fjärrvärmenät. I Perstorp fick vi förtroendet att tillsammans med kommunen äga och utveckla det lokala fjärrvärmebolaget Perstorps Fjärrvärme AB. I södra Finland stärktes samarbetet med staden Huittinen i början av hösten. Från att ha ägt 17 procent av fjärrvärmebolaget – och i praktiken enbart ansvarat för produktionsplatsen – tar Adven nu ansvar för hela utbudet av fjärrvärme i staden. Cirka 3 timmars bilresa längre österut ligger Itti. Också här kom vi i slutet av året överens med kommunen om att ta över fjärrvärmeverksamheten.

Nu ser vi fram emot att utveckla dessa kommunala partnerskap och göra städernas fjärrvärmenät ännu säkrare och hållbarare.

Att driva förändring i kristider

I år har vi tacklat både en klimatkris och nya utmaningar när det gäller tillgång på bränsle. Året har satt stor press på samhällen och företag, men också direkt på oss människor i vår vardag. Många har insett värdet av saker som tidigare tagits för givna – stabilitet och förutsägbarhet vad gäller uppvärmning och energi.

Under 2022 har vi anslutit fler fjärrvärmekunder än någonsin till våra nät i Sverige och Finland, vilket ger våra kunder pålitlig och hållbar uppvärmning till ett förutsägbart pris.

Vi blir starkare tillsammans

Vi säger ofta att vi driver energiomställningen, men vi gör det inte ensamma. Under 2022 samarbetade vi med nya industrikunder, som Apetit, och stärkte det långsiktiga partnerskapet med till exempel Valio och Danone. Tillsammans med Apetit bygger vi en biogasbaserad ånganläggning och vi kommer att återanvända överskottsvärme från deras produktion – vilket täcker upp till hälften av fabrikens energibehov. Med Valio har vi tagit betydande steg mot koldioxidneutralitet till år 2035 på flera platser i Finland. Med Danone är vi stolta över att gå ifrån fossil till förnybar energiförsörjning i svenska Lunnarp, vilket sänker Skånemejeriets koldioxidavtryck för ångproduktionen med 75 procent.

Under fjolåret har vi också gjort skillnad tillsammans med ett av Estlands största mejeriföretag, E-Piim, när vårt gemensamma projekt startade. Vi kommer att bygga ett av de största pannhusen som hittills byggts för industriföretag i Baltikum. När det gäller fastighetssektorn deltog vi i öppnandet av det nya Lippulaiva centrum i finska Esbo och bevisade att storskaliga geoenergilösningar med låg klimatpåverkan är möjliga.

Som pricken över i har vi fått det lettiska ”Green Excellence Award in Energy 2022” som ges till företag som bryr sig om kvalitet och hållbarhet.

Som energibolag spelar vi en viktig roll i omställningen till hållbarhet. Men vi kommer aldrig att äventyra leveranssäkerheten för tusentals hem, skolor, sjukhus, fabriker och företag. Vi gör det som behövs just nu, utan att tappa det långsiktiga perspektivet.

Formar ett nytt Adven

Två år efter att Adven och Värmevärden tillsammans blivit en koncern lanserades i november 2022 ett gemensamt varumärke. Även om vi har vuxit som företag, behåller vi det ”lite varmare och lite vänligare” synsättet som en naturlig del av oss. Nya Adven lanserade en ny webbsida och fick gemensamma sociala mediekanaler. För att sprida de senaste nyheterna och historierna om vår gemensamma resa framåt, återlanserade vi Advens nyhetsbrev – som nu även är tillgängligt på engelska.

Energimarknaden är kanske inte vad den var, men vi har fortfarande blicken riktad mot horisonten. För 2023 ser vi fram emot att driftsätta nya anläggningar och skapa lösningar som skyndar på energiomställningen. Tillsammans med våra 80 nytillkomna medarbetare under året som gick, är vi bättre rustade än någonsin för att driva förändringen mot en mer hållbar framtid.

Med det sagt önskar vi på Adven er alla en god fortsättning på det nya året!

För 2023 ser vi fram emot att driftsätta nya anläggningar och skapa lösningar som skyndar på energiomställningen. Tillsammans med våra 80 nytillkomna medarbetare under året som gick, är vi bättre rustade än någonsin för att driva förändringen mot en mer hållbar framtid.