Juni 22, 2020
Nyheter

Energi från havreskal gör fabriken koldioxidneutral

Det finska livsmedelskoncernen Raisio fortsätter att investera i sin havrefabrik i staden Nokia. Adven ska nu bygga en ny energianläggning som kommer att använda restprodukter från fabrikens egen produktion som bränsle. Åtgärden gör fabriken koldioxidneutral och ökar självförsörjningsgraden samtidigt som energikostnaderna minskar. 

Raiso svarar nu upp mot den ökade efterfrågan på havre och investerar kraftigt för att växa på havremarknaden internationellt. Företaget har nyligen investerat kring 8 miljoner euro på fabriken i Nokia, som är en av Finlands största för havretillverkning. Havren från fabriken används sedan i tillverkningen av rågmjöl och flingor för flera nordiska varumärken, bland annat Elovena och Nalle.

I dagsläget ger energiproduktionen på fabriken upphov till utsläpp på cirka 1000 ton koldioxid årligen. Med den nya anläggningen kommer utsläppen nästan helt elimineras.

– Vi har samarbetat med Adven under lång tid, så det var naturligt för oss att fortsätta även i detta steg. Vårt mål är att alltid ersätta fossila bränslen med förnybara när det är ekonomiskt försvarbart. I det här fallet kommer energianläggningen till och med skapa besparingar för oss, säger Jukka Heinänen, operativ chef för affärsområdet Healthy Ingredients på Raisio Group. 

– Det är jättekul att fortsätta samarbetet med Raisio och att tillsammans kunna realisera kraftfulla utsläppsminskningar som bidrar till att uppnå både Raisios och Advens hållbarhetsmål, säger Elli Ikonen, kundansvarig på Adven.

Energiförsörjningen är en viktig del i Raisios hållbarhetsarbete, där målet är att uppnå en koldioxidneutral produktion till slutet av 2023. Adven har också ett mål om att reducera 200 000 ton koldioxidutsläpp både från sina egna och från kunders energianläggningar fram tills 2024.

Raisios fabrik i Nokia, Finland.

Användningen av restprodukter allt mer vanligt i energiproduktion

En annan fördel med energianläggningen, utöver miljö- och affärsnyttan, är att man slipper långa transporter med bränsle till fabriken. Det bildas nästan alltid någon form av restprodukt vid industriell produktion, och dessa kan alltså tas tillvara på och bearbetas för nya användningsområden: till råmaterial, till nya produkter eller som i Raisios fall bli bränsle för energiproduktion.

När restprodukter, som exempelvis havreskal, används för energiproduktion minskar energikostnaderna, och användningen av andra bränslen. Dessutom ökar det fabrikens självförsörjandegrad och man blir mindre påverkad av förändringar i bränslepris.

– Det finns en tydlig trend att använda restprodukter från den egna tillverkningen för energiproduktion, ett lysande exempel på hur mana lokalt kan förverkliga en cirkulär ekonomi. Tillsammans med våra kunder letar Adven ständigt efter olika sätt att dra nytta av restströmmar. Tekniken i pannanläggningarna har också utvecklats, så nu är det betydligt lättare att producera energi från bränslen som tidigare inte varit lämpad för energiproduktion, förklarar Ikonen.

Raisio och Advens samarbete går långt tillbaka i tiden. Adven har ansvarat för energiproduktionen på havrefabriken i Nokia i nästan 30 år. Adven kommer att fortsätta att ansvara för drift och energiproduktion även för den nya anläggningen. Den befintliga anläggningen kommer då istället att användas som peak och reserv och kommer att börja använda biogas som bränsle när den nya pannan är i drift. 

Planeringen för energianläggningen är redan på gång och byggnadsfasen kommer påbörjas i slutet på det här året. Anläggningen kommer att driftsättas sommaren 2021.

Ytterligare information:

Adven, Kundansvarig Elli Ikonen, tel. +358 50 317 1040, elli.ikonen@adven.com

Raisio Group, Kommunikationschef Anna-Mari Roine, tel. +358 44 770 6791 eller Chef för investerarrelationer Mika Saarinen, +358 40 072 6808

Om Raisio

Raisio är ett internationellt företag specialiserat på hälsosamma och hållbart producerade livsmedel. Våra mest kända varumärken är exempelvis Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino och Benella. Raisios produkter fokuserar på välmående, hälsa, god smak och hållbar utveckling. Vi säkrar lönsam tillväxt genom stark kompetens och passion för att skapa nytt. Raisio är listat på Nasdaq Helsinki Ltd. 2019 var koncernens nettoomsättning 236 miljoner euro och EBIT 27 miljoner euro. Våra produkter är bra för Hälsan, Hjärtat och Planeten. För mer information, besök www.raisio.com.

Om Adven

Nyheter

Dela