December 29, 2020
Nyheter

De mest lästa artiklarna under 2020

Snart har det varmaste året som hittills uppmätts sedan 1860 passerat. Trots det skänker det förändrade ledarskapet i USA och Kinas skärpta åtagande inom Parisavtalet nytt hopp till klimatarbetet 2021 och framåt. De artiklar som väckt allra mest intresse under 2020 rör just hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Låt dig inför det nya året inspireras av några kundcase med konkreta klimat- och miljövinster, av samarbeten och lösningar för en cirkulär ekonomi och slutligen av lite läsning om Advens ledarskap och ambitioner.

Konkreta klimat- och miljökliv

Världens största anläggning för produktion av flytande biogas drivs av Biokraft utanför Skogn. Genom samarbetet med Adven utökas den redan cirkulära affärsmodellen genom att Adven indunstar restvattnet från produktionen. Läs om klimatnyttan från verksamheten i Skogn.

I mars 2019 skrev Arctic Paper och Adven ett avtal som innebär att Adven kommer att bygga, äga och driva en ångproduktionsanläggning med en kapacitet att leverera 30 MW. Läs om hur bruket ställer om och minskar utsläppen med 60%.

Medicin- och läkemedelsbolaget Cytiva har de senaste året ökat sin produktion i Uppsala. Samtidigt har bolaget höga miljömål och man arbetar hårt för att minska miljöpåverkan från sina produkter, bland annat genom återvinning av värme och kyla från avloppsvattnet. Hur fungerar en lösningen?

Samarbete öppnar dörrar för en cirkulär ekonomi

Genom att till exempel återanvända vatten och ta vara på spillvärme kan industriverksamheter minska behovet av primärbränslen och användningen av andra viktiga resurser. Det finns flera sätt på vilka man kan arbeta mot en mer cirkulär verksamhet. Läs om Advens fokusområden för en cirkulär industri. 

I Mora samarbetar Adven med sågverket Siljan Timber vilket möjliggör för restprodukter och spillvärme att värma invånarna på orten. När Noret-området expanderar kommer de potentiellt få tillgång till Sveriges mest lokalproducerade fjärrvärme i sina hus och lokaler. Läs om bakgrunden till samarbetet.

Förändringar i ledarskapet

I april 2020 klev Henrik Johansson Casimiro på som ny vd för Adven Sverige. Målet är att bli dubbelt så stora inom en femårsperiod samtidigt som företaget ska leverera på de ambitiöst satta hållbarhetsmålen. Läs mer om hur han ser på sitt uppdrag.

Under hösten 2020 fick Adven nya ägare och då påbörjades även ett arbete med att slå samman Adven-koncernen och det svenska energiföretaget Värmevärden. En viktig milstolpe nåddes när styrelsen för Adven och styrelsen för Värmevärden utsåg Anders Ericsson (nuvarande VD för Värmevärden) till VD och koncernchef för den gemensamma organisationen. Läs mer om beslutet.

Redan läst alla artiklar? Varför inte inspireras av ett pågående projekt som bidrar till att skapa industriell symbios.

Adven bygger just nu en biogasanläggning för att ta vara på restströmmar från DuPont Nutrition & Biosciences fabrik samt från det lokala reningsverket. Hur kommer cirkeln att slutas?

Dela