Mars 14, 2019
Nyheter

Bruket ställer om energiförsörjningen och minskar utsläppen med 60%

Arctic Paper är en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Anläggningen i Munkedal i Västra Götaland, som är ett av koncernens tre pappersbruk, använder idag naturgas som energikälla i produktionen av ånga.

Arctic Paper är en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Anläggningen i Munkedal i Västra Götaland, som är ett av koncernens tre pappersbruk, använder idag naturgas som energikälla i produktionen av ånga.

I mars 2019 skrev Arctic Paper och Adven ett avtal som innebär att Adven kommer att bygga, äga och driva en ångproduktionsanläggning med en kapacitet att leverera 30 MW.

Energipriserna är volatila och det finns en betydande politisk risk för framtiden. Det här avtalet säkerställer Arctic Paper Munkedals långsiktiga konkurrenskraft genom lägre, mer stabila och förutsägbara energikostnader, samtidigt som vi kraftfullt reducerar vårt avtryck på miljön.
Michal Jarczyński
VD för Arctic Paper S.A.

Den nya anläggningen kommer i huvudsak att drivas med returträ och väldefinierat utsorterat och återvunnet material. Det innebär att Arctic Paper Munkedal kan fasa ut användningen av naturgas, vilket sänker brukets koldioxidutsläpp med 60 procent och bidrar till att sänka energikostnaderna betydligt.

Anläggningen beräknas tas i drift våren 2021.

Dela