April 8, 2022
Nyheter

Totala energibehovet nästan halverat när spillvärme återvinns – CO2-utsläppen från Apetits Säkylä-fabrik minskar med 80 %

Apetit Group har tecknat ett avtal med Adven om en ny energilösning vid Apetits fabrik i Säkylä, Finland. Avtalet innefattar Advens ”Energy as a Service” där Adven ansvarar för design och implementation av den nya energianläggningen, som kommer att förse Apetits produktionsprocesser med energi. Efter färdigställandet kommer Adven även att ansvara för drift och underhåll av anläggningen samt kontinuerlig utveckling av energitjänsten i Säkylä under den mer än tioåriga avtalsperioden.

Apetit production line with green peas

Den nya energilösningen, som använder biogas och fångar upp spillvärme från livsmedelsproduktionen, kommer att minska koldioxidavtrycket från Säkylä-fabrikens energiförsörjning med 80 procent, eller mer än 4 000 ton per år.

Energibehovet varierar beroende på skördesäsong

Apetit producerar frysta grönsaker och livsmedel i Säkylä. Produktionsprocessen fordrar varmt vatten och processånga. En av utmaningarna med energiförsörjningen är den stora fluktuationen i energiefterfrågan under året. Under skördesäsongen ökar energiförbrukningen avsevärt. Dessutom behöver den nya energianläggningen integreras med den befintliga fabriken under drift – att ta den nya energilösningen i bruk får inte orsaka avbrott i produktionen.

– Apetits mål är både att förbättra energieffektiviteten i Säkylä-fabriken och att öka användningen av förnybara energikällor och därmed minska klimatpåverkan. Lösningen som Adven erbjuder kombinerar allt detta, säger Ari Kulmala, produktionschef på Apetit.

Spillvärmeåtervinning täcker nästan hälften av det totala energibehovet

I implementationen av den nya energilösningen kombinerar Adven olika teknologier som passar kundens situation bäst. Den flexibla lösningen på Apetits behov visade sig vara en kombination av värmepumpar, ångpannor och en värmeackumulator.

Lösningen återvinner spillvärme från Apetits produktionsprocesser, vilket innebär nästan hälften av produktionens totala energibehov. Resten produceras av ångpannor och planen är att använda lokalproducerad biogas som bränsle. Vid behov kan även LNG användas.

– Livsmedelsindustrin är ett mycket viktigt segment för oss och Adven har en lång erfarenhet och expertis inom energilösningar i denna bransch. Vi är mycket stolta över att ha Apetit, ett ledande företag inom livsmedelslösningar i Finland och Norden, som vår kund, säger Leo Toivonen, försäljningschef på Adven.

Business Finland har beviljat projektet ett nytt investeringsstöd, som ett initiativ för att förbättra energieffektiviteten.

Byggandet av den nya energianläggningen startar tidigt i höst och driftsättningen beräknas ske före sommaren 2023.

 

Ytterligare information:

Leo Toivonen, Adven, puh. 040 708 4194, leo.toivonen@adven.com

Ari Kulmala, Apetit, puh. 010 402 2113 ari.kulmala@apetit.fi

Apetit is a food industry company firmly rooted in Finnish primary production. Our operations are based on a unique value chain: we create well-being with vegetables by offering healthy and tasty food solutions that make daily life easier. We also produce high-quality vegetable oils and rapeseed expellers for feeding stuff, and trade grain on the international markets. Apetit Plc’s shares are listed on Nasdaq Helsinki. In 2019, Apetit Group’s net sales were EUR 313 million. Read more at apetit.fi.

Dela