November 5, 2021
Nyheter

Adven växer till Nederländerna – bidrar till att växla upp energiomställningen

Som en del i strategin att växa utanför Norden och Baltikum går Adven nu in på den nederländska marknaden. Med Advens hållbarhetsfokus och sina framgångsrika erfarenheter av energieffektivisering vill man bidra till att snabba på energiomställningen och minska koldioxidutsläppen i den nederländska industrin.

Nederländerna blir Advens första marknad utanför Norden och Baltikum. Victor Donselaar, hjärnan bakom marknadsinträdet, berättar att Adven har valt att satsa på just Nederländerna bland annat för att det finns ett ökat politiskt tryck för hållbar energi i landet.

– Regeringen har bestämt sig för att man ska göra slut på beroendet av landets naturgasresurser. Det skapar en drivkraft för förändring, och till exempel så jobbas det mycket med elektrifiering just nu. Vi kan bidra till att snabba på energiomställningen som kommer att krävas de närmaste åren.

Advens nordiska ursprung en tillgång

Nederländernas ekonomi är en av de starkaste i världen, men när det gäller CO2-utsläpp så ligger man fortfarande långt bakom de nordiska länderna. Regeringen har därför infört ytterligare tariffer på koldioxidutsläpp, ovanpå systemet med utsläppsrätter, något som kommer att öka behovet av att investera i lösningar som minskar utsläppen de närmaste åren.

Victor Donselaar, som själv har sitt ursprung i Nederländerna, menar att Advens nordiska ursprung och bolagets hållbarhetsfokus, liksom de framgångsrika erfarenheterna av energieffektivisering, är värdefulla när man går in på den nederländska marknaden.

– Omställningen kommer att kräva investeringar, expertis och resurser som för många industriföretag ligger utanför den egna kärnverksamheten. Vi kan kliva in som en långsiktig partner inom bland annat energiproduktion, energieffektivitet, energiåtervinning och lösningar inom vattenrening och minskad vattenanvändning. Det är områden där vi redan har genomfört en lång rad framgångsrika projekt med företag inom bland annat livsmedels- och kemiindustrin, berättar han.

Victor Donselaar framhåller också att Adven’s modell Energy as a service är väl lämpad för de utmaningar som den nederländska industrin står inför.

– Trots att energirelaterade projekt minskar klimatavtrycket har de ofta en lägre avkastning eller längre återbetalningstider än andra typer av investeringar och därför kan de vara svåra för företagen själva att prioritera. Vår modell innebär att vi tar de nödvändiga riskerna och investeringarna, så att företaget självt istället kan fokusera på sin kärnverksamhet, exempelvis forskning och utveckling eller expansion till nya marknader.

Bygger upp lokal närvaro

Arbetet med att rekrytera och bygga upp en organisation i Nederländerna är redan i full gång. För att lyckas med de storslagna planerna söks talangfulla och drivna lagspelare som vill vara med och möjliggöra energiomställningen och minska koldioxidutsläppen inom industrin i Nederländerna.

De nya medarbetarna kommer att ingå i ett globalt team som för närvarande – i och med den pågående sammanslagningen mellan Adven och energiföretaget Värmevärden – utgörs av 520 medarbetare med en samlad erfarenhet på över 50 år. Tillsammans erbjuder de två företagen hållbar fjärrvärme och geoenergi till flertalet olika fastighetstyper samt ånga, värme, kyla och relaterade infrastrukturlösningar till industrier i Norden och Baltikum – och snart även i Nederländerna.

Läs om några pågående industrisamarbeten:

Läs mer om hur Adven hjälper en maltproducent att bli koldioxidneutral till 2023 genom att integrera energiproduktionen och ett värmepumpsystem till en och samma enhet och hur Adven har designat, byggt och driver indunstningsanläggningen för IFF, ett av världens största företag inom biosciences.

Dela