Januari 14, 2022
Nyheter

Adven/Värmevärden tryggar finansieringen för den gemensamma koncernen – banar väg för tillväxt

Som ett led i integrationen mellan Adven och Värmevärden har de två bolagens tidigare separata finansieringsavtal nu slagits samman till en ny koncerngemensam plattform. Koncernen har nu också säkrat nya och större lånefaciliteter för att kunna fortsätta växa.

– Med vår nya gemensamma finansieringsplattform är vi väl rustade att leverera på vår strategi och stärka vår position som ledande aktör för hållbar tillväxt, säger Jonas Sjölander, SVP, Corporate Finance och M&A på Adven/Värmevärden.

Upprättandet av den koncerngemensamma finansieringen slutfördes i slutet av 2021. Med det nya kapitalet kan Adven/Värmevärden fortsätta investera i produktion av industriell ånga, värme och kyla, liksom i lösningar för förbättrad energi- och vatteneffektivitet i de länder där man verkar. Adven/Värmevärden har idag verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Estland och Lettland, samt i Nederländerna där koncernen nyligen har etablerat sig.

Om Adven/Värmevärden-koncernen

Adven/Värmevärden är en ny energikoncern med ambitionen att bli den ledande aktören inom hållbara energilösningar. Koncernens gemensamma resa startade under 2020, och tillsammans levererar våra 520 medarbetare idag hållbar fjärrvärme och geoenergi till fastighetssektorn, samt ånga, värme, kyla och infrastrukturlösningar till industrin. Med mer än 50 års erfarenhet inom energisektorn driver koncernen idag cirka 350 anläggningar i Norden och Baltikum.

Dela