Januari 19, 2021
Nyheter

Adven tecknar avtal om förnybar geo- och solenergi med Aros Bostad

Adven har tecknat avtal med Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) om försörjning av geo- och solenergi för det nya bostadskvarteret Viggby Ängar i Täby utanför Stockholm. Adven har tagit fasta på Aros Bostads ambition att använda så stor andel förnybar energi som möjligt i fastigheten och kommer att leverera värme och kyla baserat på geoenergi och lokalt producerad solel till fastigheten. Projektet förväntas starta under våren 2021.

I området Viggbyholm i Täby utanför Stockholm planerar Aros Bostad just nu för 250 nya bostadsrätter. Byggnationen sker i flera etapper, där den första innefattar cirka 100 lägenheter. Aros Bostad har nu avtalat med Adven om att leverera förnybar energi till bostäderna i den första etappen enligt Advens Energy as a service-modell.

– Aros Bostad värderar hållbarhet högt i sina projekt och eftersom uppvärmningen utgör en betydande andel av fastighetens klimatpåverkan har vi utvecklat en lösning med så låga utsläpp som möjligt. Samtidigt var det viktigt för dom att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning som är smidig att hantera för slutkunden, alltså den blivande bostadsrättsföreningen, säger Maria Barrio, försäljningsansvarig för fastigheter på Adven.

– Precis som det är en självklarhet för oss att utveckla genomtänkta och omhändertagna bostäder som håller över tid vill vi att fastigheterna ska ha ett bra energisystem anpassat efter fastighetens förutsättningar. Därför är det väldigt roligt att Viggby Ängar ska få förnybar geo- och solenergi. Geoenergi är klimatsmart och spännande och jag tror det kommer att bli vanligare för liknande projekt i framtiden. Möjligheten för våra kunder att även få kyla sommartid tror vi kommer att vara mycket uppskattat. Adven är en trygg, pålitlig och kunnig partner med stort fokus framåt, säger Hansi Karppinen, projektutvecklare på Aros Bostad.

Adven ska leverera värme och kyla baserad på geoenergi och lokalt producerad solel till fastigheten. I praktiken innebär lösningen att cirka 75–80% av energin som används för att värma upp fastigheten kommer ifrån berggrunden intill fastigheten. Denna energi är helt neutral avseende utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, och då den är lokalt utvunnen bidrar den inte heller till koldioxidutsläpp genom transport. Resterande energi avser elen som används för att driva värmepumparna, som kommer att vara miljömärkt el.

Sommartid kommer man även att ta till vara på den kyla som finns i berget, så kallad frikyla, och använda den för att sänka temperaturen i ventilationsluften som cirkulerar i fastigheten. Detta gör man med en energikostnad som är nära noll samtidigt som man ökar inomhuskomforten.

Solpaneler kommer att placeras på taket för att maximera andelen förnybar energi. Solelen kommer bland annat att driva geoenergianläggningen och på så vis göra uppvärmningssystemet i stort sett helt självförsörjande under sommarmånaderna. Den kommer även användas för fastighetens ventilationssystem och fläktar och även att räcka till hushållen. Tack vare produktionen av solel kommer fastigheten bli tilldelad elcertifikat, ett ekonomiskt stöd vars syfte är att främja produktion av förnybar energi, vilket kommer att ge en liten extra intäkt till fastigheten.

– Vi värmer upp ett helt hus på vintern, kyler ner det på sommaren, och vi gör det med förnybar energi. Kan det bli vackrare? Viggby Ängar blir en hållbar fastighet med hög energiprestanda som främjar ett hållbart boende, berättar Maria Barrio.

Energilösningen är utvecklad av Adven, som genom sin Energy as a service-modell står för konceptet, projektleder byggnation, finansierar och ansvarar för drift, underhåll och optimering av anläggningen när den är färdig.

Projektet förväntas starta under våren 2021.

Vill du veta mer om möjligheterna med geoenergi? Kontakta Maria!

Dela

Maria Barrio

Senior Sales Manager Real Estate