Februari 25, 2021
Nyheter

Adven tar med unik Energy as a service-modell till norsk industri

Adven har levererat energi som tjänst i snart 40 år och idag har bolaget verksamhet över hela Norden och Baltikum. 2016 expanderade Adven till Norge och två år senare var den första anläggningen i drift. Kunden, Biokraft, driver idag världens största anläggning för produktion av flytande biogas. Adven reducerar mängden restvatten från biogasproduktionen till en tiondel genom en indunstningsanläggning baserad på MVR-teknik.

– Norge är känt för att värna det lokala företagandet och är en föregångare inom hållbarhet. Genom vår servicemodell, där vi kan bidra med unik kompetens inom energi-, vatten- och processlösningar, ser vi att vi kan stärka den lokala industrin och dess konkurrenskraft. Vi har en unik marknadsposition i Sverige och Finland, och vi ser Norge som en viktig marknad framöver, säger Henrik Johansson Casimiro, vd för Adven i Norge och Sverige.

Adven är en ledande leverantör av energi- och vattentjänster i Norden och Baltikum. Med Energy as a service-modellen bygger Adven långsiktiga partnerskap som hjälper kunderna att minimera sin klimatpåverkan, exempelvis genom att fasa ut användningen av fossila bränslen, återvinna spillvärme eller återanvända restprodukter för energiproduktion.

I Norge är fokus på att växa inom industrisegmentet, till vilket Adven levererar lösningar för produktion av ånga, hetvatten, kylvatten och vattenrening. Processlösningar, som till exempel MVR-anläggningen hos Biokraft, är också en del av Advens nyckelerbjudande för industrier.

– Det är tydligt att norska företag, speciellt inom livsmedelssektorn, vill vara i framkant av hållbar och cirkulär produktion. Vi ser fram emot att hjälpa företagen att gå från ord till handling, säger Clara Tamm, affärsutvecklare med fokus på livsmedelsindustrin.

Adven har idag 420 medarbetare i Norden och Baltikum som levererar energi som en tjänst till både industri- och fastighetssektorn.

– Vi bygger upp en lokal organisation i takt med att vi ingår nya partnerskap. Vi kommer fortsätta samarbeta mellan Adven-länderna för att på bästa sätt kunna dela kompetens och arbetssätt, berättar Andreas Lanneström, försäljningschef för industrilösningar.

För information om Advens lösningar och tjänster i Norge, vänligen besök: www.adven.no

Kontaktinformation:

Andreas Lanneström, Försäljningschef Adven, andreas.lannestrom@adven.com, +467 2722 0096

Clara Tamm, Affärsutvecklare Adven, clara.tamm@adven.com, +46 73 049 7968

Henrik Johansson Casimiro, vd Adven, henrik.johanssoncasimiro@adven.com, +46 730 49 93 21

Dela