Nyheter

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Avancerad teknik ger flexibilitet för framtiden på Arctic Paper

Arctic Paper Munkedals AB är en av Europas ledande tillverkare av obestruket papper. För ett par decennier sedan inledde företaget en förändringsresa för att blir ledande även inom hållbarhet. Nu tas ett nytt och viktigt steg: Brukets koldioxidutsläpp ska minskas med 30 000 ton till 2022. I den här artikelserien…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Återvunna bränslen i fokus när Arctic Paper ställer om

I Munkedal i Bohuslän ligger ett av världens miljövänligaste pappersbruk. Just nu pågår arbetet för fullt med att ta nästa steg i utvecklingen: Med en ny klimatsmart energianläggning ska brukets koldioxidutsläpp minskas med 30 000 ton till 2022. I den här artikelserien kan du följa Advens och Arctic Papers resa…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Samarbetet med Adven möjliggör stor energiomställning på Arctic Papers bruk i Munkedal

Nu påbörjar Adven byggnationen av en ny energianläggning på Arctic Papers pappersbruk i Munkedal. Det nya samarbetet ska säkra en trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning på bruket och minska klimatpåverkan drastiskt. – Vi är glada att Adven vill satsa tillsammans med oss. En trygg energiförsörjning skapar ett stabilt fundament för framtiden,…

Industri Skog, massa & papper

Cirkulär ekonomi i skogsindustrin kan ge stora besparingar

Pappers- och massaindustrin är i allra högsta grad i framkant vad gäller cirkulär resursanvändning. Med ny teknik öppnas det däremot hela tiden upp för fler förbättringsmöjligheter som branschen har mycket att vinna på. När det dessutom finns kostnadsbesparingar inom räckhåll finns all anledning att fortsätta förbättra tillverkningsprocesserna för framtiden. Traditionellt…

Industri Skog, massa & papper Livsmedel ...

Hur styr BAT-kraven industrin mot att bli mer hållbar?

Det finns ett flertal anledningar till att industriföretag idag ser över sin energiförsörjning och vattenhantering. En av de drivande faktorerna är nya krav som syftar till att minska industrins belastning på miljön och klimatet. Riktlinjerna är samlade under begreppet BAT (Best Available Techniques) och resulterar i att mer enhetliga krav ställs på…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Ny tork och biopanna i drift hos pelletsproducenten Fuelwood

Pelletstillverkaren Fuelwood är nu igång med produktionen på sin andra linje på pelletsfabriken i området Flygstaden i Söderhamn. Fuelwood hade ett behov av att utöka kapaciteten och av att kunna nyttja fler sorters råmaterial i sin produktion. Adven har därför byggt och finansierat en tork och en biopanna som kunde…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion

Adven hjälper pelletstillverkaren Fuelwood att växa

Pelletsproducenten Fuelwood ska i samarbete med Adven bygga en ny modulär pelletsanläggning i Söderhamn. Anläggningen kommer att vara mer kompakt och flexibel i jämförelse med anläggningar i samma slag och kommer att kunna tillverka 70 000 ton pellets per år. Fuelwood är ett svenskt bolag med lång erfarenhet av av…

Industri Skog, massa & papper Cirkulära resursflöden

Energieffektiv indunstningslösning under uppbyggnad åt skogsbolaget Kotkamills

En av världens mest energieffektiva anläggningar för indunstning av svartlut med hjälp av MVR-teknik håller just nu på att byggas på Kotkamills pappersbruk öster om Helsingfors. Adven leder konstruktionen av anläggningen och vid projektets slut, tidig höst 2020, blir Adven fullt ansvarig för utveckling av drift och för underhåll. Detta…

Industri Skog, massa & papper Energiproduktion
Arctic Paper

Bruket ställer om energiförsörjningen och minskar utsläppen med 60%

Arctic Paper är en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Anläggningen i Munkedal i Västra Götaland, som är ett av koncernens tre pappersbruk, använder idag naturgas som energikälla i produktionen av ånga. Arctic Paper är en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Anläggningen i Munkedal i…