Nyheter

Industri Livsmedel Kemi & läkemedel ...

Finnfeeds Finlands fabrik i Nådendal ställer om till biobränslen

Finnfeeds Finland, en del av IFF-gruppen, utökar sitt samarbete med Adven. Fabriken i Nådendal producerar betain, en produkt som återfinns i bland annat kosmetiska produkter som exempelvis schampo. Från och med 2022 ska Adven ansvara för att leverera den processenergi som behövs i tillverkningen – vilken blir nästan helt biobaserad.…

Läs mer
Industri Livsmedel Energiproduktion ...

Malt för ölbryggning ska produceras med världens mest energieffektiva process

De flesta finska ölsorter produceras med malt från en och samma anläggning, nämligen från Viking Malts mälteri i Lahti. Viking Malt-koncernen bygger just nu ett helt nytt mälteri i Lahti som ska ersätta det gamla och i anslutning till anläggningen kommer Adven att bygga en världsunik energianläggning. Lösningen kombinerar produktion…

Läs mer
Industri Skog, massa & papper Livsmedel ...

Hur styr BAT-kraven industrin mot att bli mer hållbar?

Det finns ett flertal anledningar till att industriföretag idag ser över sin energiförsörjning och vattenhantering. En av de drivande faktorerna är nya krav som syftar till att minska industrins belastning på miljön och klimatet. Riktlinjerna är samlade under begreppet BAT (Best Available Techniques) och resulterar i att mer enhetliga krav ställs på…

Läs mer
Industri Livsmedel Energiproduktion ...

Energi från havreskal gör fabriken koldioxidneutral

Det finska livsmedelskoncernen Raisio fortsätter att investera i sin havrefabrik i staden Nokia. Adven ska nu bygga en ny energianläggning som kommer att använda restprodukter från fabrikens egen produktion som bränsle. Åtgärden gör fabriken koldioxidneutral och ökar självförsörjningsgraden samtidigt som energikostnaderna minskar.  Raiso svarar nu upp mot den ökade efterfrågan…

Läs mer
Industri Livsmedel Energiproduktion ...

Adven bygger biogasanläggning i finska Hangö

Adven har utvecklat en lösning för produktion av biogas baserat på kväverik biomassa. Den nya anläggningen stärker den cirkulära ekonomin i området kring Hangö.   Adven planerar att bygga en anläggning för produktion av biogas i Hangö i sydvästra Finland. Biogasen kommer baseras på restströmmar från DuPont Nutrition & Biosciences fabrik…

Läs mer
Industri Livsmedel Industriell vattenrening

Hårda regleringar för livsmedelsindustrin kräver komplexa lösningar 

Livsmedelsindustrin är hårt reglerad jämfört med andra branscher när det gäller hur vatten hanteras. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen har under 2019 lyft fram en ny punkt i sitt Hållbarhetsmanifest om effektivare vattenanvändande. Grundvattennivåer och vattenkvalitet diskuteras på ett nytt sätt, med ett nytt allvar även i Sverige. Clara Tamm är affärsutvecklare på…

Läs mer
Industri Livsmedel Energiproduktion

Valio övergår allt mer till biobränslen för att nå sina miljömål

Adven kommer att leverera en helt ny biobaserad pannanläggning till Valios fabrik i Seinäjoki. Detta kommer minska fabrikens användning av olja och torv, vilket innebär en koldioxidminskning med 15 000 ton årligen. Utöver detta kommer omställningen från naturgas till biobränsle på fabriken i Helsingfors reducera utsläppen med ytterligare 2 000 ton.…

Läs mer
Industri Livsmedel

Innovativa energilösningar för stora livsmedelsföretag

Adven erbjuder innovativa energilösningar åt den nordiska och baltiska livsmedelsindustrin. Ett partnerskap med oss ger kunden möjlighet att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Våra specialister kan identifiera potentiella utvecklingsområden och bidra med insikter för att utveckla energilösningarna. Inom livsmedelsindustrin har energiproduktionen länge byggt på fossila bränslen. På senare år har…

Läs mer