Nyheter

Industri Industriell vattenrening

Vattenrening som tjänst hjälper industrier att prioritera vattenhanteringen

De flesta industriföretag sköter idag sin vattenrening själva på ett eller annat sätt. Genom att istället köpa vattenreningen som en tjänst kan företag ge vattenfrågan ett större fokus och minska sitt klimatavtryck samtidigt som man kan frigöra resurser till annat. Att rena och behandla industrivatten är en komplicerad och resurskrävande…

Industri Livsmedel Energiproduktion ...

Adven bygger biogasanläggning i finska Hangö

Adven har utvecklat en lösning för produktion av biogas baserat på kväverik biomassa. Den nya anläggningen stärker den cirkulära ekonomin i området kring Hangö.   Adven planerar att bygga en anläggning för produktion av biogas i Hangö i sydvästra Finland. Biogasen kommer baseras på restströmmar från DuPont Nutrition & Biosciences fabrik…

Industri Industriell vattenrening Cirkulära resursflöden

Tekniken som skapar värde från slam och restströmmar

Slam kallas den restprodukt som bildas efter rening av avloppsvatten. Slammet består av vatten samt allt från kväve och fosfor till olika tungmetaller eller kemikalier. Nya regleringar kring slamhantering och deponering gör att företagen måste ta nya grepp om sina avfallsflöden. Redan idag finns tekniska lösningar som förvandlar slam från…

Industri Livsmedel Industriell vattenrening

Hårda regleringar för livsmedelsindustrin kräver komplexa lösningar 

Livsmedelsindustrin är hårt reglerad jämfört med andra branscher när det gäller hur vatten hanteras. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen har under 2019 lyft fram en ny punkt i sitt Hållbarhetsmanifest om effektivare vattenanvändande. Grundvattennivåer och vattenkvalitet diskuteras på ett nytt sätt, med ett nytt allvar även i Sverige. Clara Tamm är affärsutvecklare på…