Nyheter

Fastighet Geoenergi

Så värmer vi större fastigheter med geoenergi – och tar vara på den lokala energin

Fastighetsägare har idag ett stort tryck på sig att inte bara att spara kostnader, utan också att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Förväntningarna kommer från investerare, från hyresgäster och från allmänheten. Det här är något vi får höra från alla vi talar med i branschen. Eftersom energianvändningen är en viktig…

Läs mer
Fastighet Geoenergi

Här borrar Adven efter förnybar geoenergi till Viggby Ängar

300 meter ner i berggrunden i Täby utanför Stockholm – där hämtar Adven förnybar värme och kyla till det nya bostadsområdet Viggby Ängar. Arbetet med att bygga en klimatsmart och kostnadseffektiv energilösning till Aros Bostads nya bostäder är nu i full gång. Under våren togs de första spadtagen för det…

Läs mer
Fastighet Geoenergi Hybridlösningar

Har ert företag anslutit sig till Net Zero Carbon Buildings Commitment?

World Green Building Council uppmanar genom Net Zero Carbon Buildings Commitment bygg- och fastighetsbolag att sträva efter en koldioxidneutral energianvändning. Med nuvarande utsläppstakt kommer jordens medeltemperatur att stiga med två grader till 2035. Eftersom byggnader står för ungefär en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen, varav större delen kommer från uppvärmning,…

Läs mer
Fastighet Geoenergi

Geoenergi värmer Citycons nya köpcentrum – med en av Europas största geoenergianläggningar för köpcentrum i stadsmiljö

Finlands näst största stad Esbo har som mål att bli klimatneutral till 2030. Ett steg mot detta mål är satsningen på köpcentret Lippulaiva i det snabbt växande området Esboviken, där centrumet blir nästan helt självförsörjande på energi. Adven har utvecklat och byggt en geoenergianläggning som nu är i drift –…

Läs mer
Fastighet Geoenergi Hybridlösningar

Adven tecknar avtal om förnybar geo- och solenergi med Aros Bostad

Adven har tecknat avtal med Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) om försörjning av geo- och solenergi för det nya bostadskvarteret Viggby Ängar i Täby utanför Stockholm. Adven har tagit fasta på Aros Bostads ambition att använda så stor andel förnybar energi som möjligt i fastigheten och kommer att leverera värme…

Läs mer
Fastighet Geoenergi

Så går det till när ett köpcentrum konverterar till geoenergi

Geoenergi är ofta ett bra energival för värme och kyla i köpcentrum, både för nya som ska byggas och för befintliga. Anläggningen installeras alltid innan det nya köpcentrumet byggs, direkt under den plats där det ska stå. För befintliga köpcentrum byggs de vanligtvis under parkeringsplatser eller garage. Med Advens affärsmodell…

Läs mer
Fastighet Geoenergi

Advens geoenergi genererar 20% i kostnadsbesparingar för den finska hotellanläggningen

Vanajanlinna är en populär hotell- och golfresort i södra Finland som byggdes på 1920-talet. Från och med förra året har områdets fastigheter värmts upp och kylts ner med geoenergi istället för naturgas. Konverteringen har minskat Vanajanlinnas koldioxidavtryck avsevärt, en utsläppsminskning på hela 90%. Nya energilösningen genererar kostnadsbesparingar på 30 000…

Läs mer
Fastighet Geoenergi

Köpcentret Skanssis nya geoenergilösning störst i sitt slag i Europa

Köpcentret Skanssi, som ligger i Åbo, kommer att bli nästan helt självförsörjande på energi från och med maj 2019 då de ställer om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ner sina lokaler. Som en direkt konsekvens av detta kommer koldioxidutsläppen minska med närmare 90 procent. Geoenergilösningen…

Läs mer
Geoenergi

Gedigen erfarenhet av geoenergi för logistikterminaler

Advens projektledare Lasse Aitamaa har kunskap som är svår att hitta någon annanstans: han är expert på värme och kyla till logistikterminaler baserat på geoenergi. DB Schenker, en global ledare inom logistiktjänster, bygger nu ett nytt logistikcenter i Björneborg i Finland. Under projektledare Lasse Aitamaas ledning har Adven samtidigt byggt…

Läs mer