Nyheter

Allmänt Fjärrvärme

Ansökan om förändrad verksamhet vid Östervångsverket i Trelleborg

För att tillgodose ett ökat behov av fjärrvärme i Trelleborg, möjliggöra en fossilfri omställning av fjärrvärmeproduktionen, samt kunna möta fluktuationer på bränslemarknaden har Adven för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet på Östervångsverket i Trelleborg, samt en ny avfallspanna på 15 MW. Inför tillståndsansökan hålls ett…

Fjärrvärme

Adven/Värmevärden förvärvar E.ONs ägarandel i Perstorps Fjärrvärme AB

Perstorps Fjärrvärme AB ägs i dagsläget till 50 procent vardera av E.ON och Perstorps kommun. Adven/Värmevärden har kommit överens med E.ON om att köpa E.ONs ägarandel i bolaget, vilket igår godkändes av kommunfullmäktige. Övertagandet beräknas ske i januari 2022. Adven/Värmevärden har i samband med förvärvet meddelat sitt intresse för att…

Fjärrvärme

Investering i Gällö för att ge säker och förnybar fjärrvärme

Adven har sedan 2015 ägt och drivit fjärrvärmeverksamheterna i Bräcke och Kälarne. Nu tar företaget över även fjärrvärmeverksamheten i Gällö och moderniserar den. – Bräcke kommun är mycket glada över att anläggningen byggs. Skolans inre arbetsmiljö blir avsevärt bättre med en mer jämn temperatur och säkerheten förbättras då all tung…

Fjärrvärme

Adven och Trelleborgs Energi samarbetar för hållbar tillväxt

Idag, 3 maj, överlåts fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg till Adven och ett långsiktigt samarbete mellan Adven och Trelleborgs Energi inleds. Det var i mars 2021 som bolagen ingick ett samarbetsavtal för att utveckla fjärrvärmen i den snabbt växande staden. I samband med överlåtelsen kan arbetet med att bygga ut och effektivisera…

Fjärrvärme

Är fjärrvärme ett monopol?

De flesta av oss gillar att kunna välja fritt och ogillar att känna oss bundna till en leverantör, oavsett vad det gäller för produkt. Vissa uppfattar just fjärrvärme som ett monopol och att man som kund inte har något val. Här förklarar vi hur fjärrvärmen har en monopolliknande ställning samtidigt…

Fjärrvärme

Trelleborgs Energi och Adven ingår samarbetsavtal för att utveckla fjärrvärmen i Trelleborg

Trelleborgs Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal med Adven som innebär att Adven kommer producera all fjärrvärme i Trelleborg de kommande 20 åren. Adven tar både över befintliga produktionsanläggningar samt bygger de nya anläggningar som behövs för att täcka behoven av fjärrvärme i takt med att Trelleborg växer och fjärrvärmenätet…

Fjärrvärme

Positivt företagsklimat i Timrå ökar efterfrågan på fjärrvärme

Adven har drivit fjärrvärmenätet i Timrå sedan 2018. Sedan dess har Timrå växt i stabil takt och behovet av värme har ökat. Idag levererar Adven cirka 70 GWh värme till privatpersoner, fastigheter och industrier runt om i Timrå. I december 2019 beslutade kommunen att bygga ett nytt badhus och de…

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme – så fungerar det

Det pris du betalar för din fjärrvärme beror på var i landet du bor och verkar, eftersom priset till stor del baseras på lokala förutsättningar för det bränsle som används, vilka alternativ till fjärrvärme som finns och naturligtvis även på hur mycket värme du använder. Fjärrvärmepriset är alltid konkurrenskraftigt i…

Fjärrvärme

Tips till dig som vill spara energi

Att förbruka så lite värme som möjligt är både bra för miljön och för plånboken. Här har vi samlat några snabba energibesparingstips till dig som är villaägare och fastighetsägare. Har du frågor eller funderingar eller önskar ytterligare tips och råd kan du alltid kontakta vår kundservice. 5 tips till dig…