Augusti 7, 2020
Nyheter

Ny tork och biopanna i drift hos pelletsproducenten Fuelwood

Pelletstillverkaren Fuelwood är nu igång med produktionen på sin andra linje på pelletsfabriken i området Flygstaden i Söderhamn. Fuelwood hade ett behov av att utöka kapaciteten och av att kunna nyttja fler sorters råmaterial i sin produktion. Adven har därför byggt och finansierat en tork och en biopanna som kunde driftsättas i juli.

I augusti 2019 ingick Fuelwood och Adven ett samarbete om energiförsörjning på Fuelwoods pelletsfabrik i Söderhamn. Fabriken hade ett behov av att utöka sin kapacitet och av att kunna använda fler typer av råmaterial i sin produktion. Fram tills nu har Fuelwood använt spillmaterial från närliggande verksamheten Svenska Fönster och den nya produktionslinjen möjliggör för företaget att även ta tillvara på rester med högre fukthalt, bland annat från den lokala skogsindustrin och sågverk.

I december pågick arbetet med den nya torkanläggningen.

Arbetet med grunden påbörjades redan i november och utfördes av Fuelwood. I december påbörjade Adven byggandet av torken med en kapacitet att torka 8 ton per timme, för att sedan göra de sista installationerna i januari och februari. Arbetet fortlöpte enligt plan och 3 MW-pannan började byggas i februari. Spridningen av coronaviruset ledde dock till att installationen blev försenad.

I början av juni lättade restriktionerna något och projektplanen justerades för att kunna färdigställa arbetet. Driftsättningen påbörjades istället i slutet av juni och anläggningen kunde komma igång i juli, drygt tre månader senare än planerat.

– Det har gått jättebra, trots de utmaningar som följde coronautbrottet. Adven har visat på hängivenhet och proaktivitet, och nu är vi igång med anläggningen och pelletsproduktionen, berättar Tanel Teimann, vd för Fuelwood Group.

Pannanläggningen kunde färdigställas i juni.

Planerar för tillväxt

I det här projektet levererar Adven inte endast energitjänster i form av ång- och värmeproduktion, utan garanterar även en torr slutprodukt som Fuelwood ska kunna använda direkt i sin produktion.

– För oss var det självklart att välja Adven som partner i den tillväxtfas vi nu befinner oss i. Förmågan att skräddarsy en teknisk lösning enligt våra behov har varit viktig, och de har verkligen bevisat en hög teknisk kompetens och flexibilitet som tjänsteleverantör under projektets gång. Nu planerar vi för att växa på fler platser runt om i landet, gärna tillsammans med Adven, och bli en betydande producent av grön energi i Sverige, säger Teimann.