Februari 13, 2019
Nyheter

Klimatsmartare mässor under Vasaloppet

Vasaloppet och Adven färdigställer i år uppvärmningen av samtliga mässtält med förnyelsebara råvaror. Arbetet med att fasa ut dieseluppvärmningen i Vasaloppets mässtält i Sälen, Mora och Oxberg påbörjades 2017 och slutförs nu med pelletsuppvärmning i Sälen samt grön el i Oxberg. Något som kommer att göra merparten av Vasaloppets uppvärmning helt fossilfri 2019.

Vasaloppet har under många år arbetat med att kontinuerligt minska sitt klimatavtryck. Bland annat har åtgärder gjorts för att minska nedskräpningen längs med spåret, att få deltagare att resa kollektivt och att erbjuda flourfri valla i den egna vallaservicen. Ett av de större projekten har varit att förändra uppvärmningen av Vasaloppets tält, i Mora, Sälen och Oxberg. Redan till vinterveckan 2018 genomfördes ett omfattande arbete med att förändra både uppvärmningsmetod och inomhusklimat i mässtältet i Mora. Tillsammans med Adven möjliggjordes ett byte av diesel som värmekälla till förmån för förnyelsebar fjärrvärme i det 4000 kvadratmeter stora mässtältet. En åtgärd som minskade utsläppen av koldioxid med hela 30 ton.

Inför Vasaloppets vintervecka 2019 är det dags för nästa stora steg i det här samarbetet. Nu är det startplatsen i Sälen och i Oxberg som tar klivet i rätt riktning för att minska utsläppen från fossila bränslen, genom att byta till pelletsuppvärmning och grön el. Något som kommer att ge effekt både på miljön samt personal och besökares komfort.

– Vasaloppet har alltid arbetat med partners för att säkerställa utveckling och kunskap i bland annat miljöfrågor och vi är mycket stolta över samarbetet med Adven i dessa frågor. Den lokala förankringen är viktig och vi känner en stor trygghet i att de ligger långt framme i utvecklingen av klimatsmarta lösningar, säger Eva-Lena Frick, VD på Vasaloppet.

Eva-Lena Frick uppvärmning mässtält Vasaloppet
Vasaloppets VD Eva-Lena Frick. Foto: Vasaloppet

– Att hitta en förnyelsebar uppvärmningsmetod för Vasaloppets tält har varit utmanade och kul. Det är inte så många evenemang av Vasaloppets storlek som använder fjärrvärme och pelletsuppvärmning idag och det känns fantastiskt att få bidra till att Vasaloppet ligger i framkant, säger Erik Gynt som är Regionchef Svealand på Adven.

Vasaloppets hållbarhetsstrategi sträcker sig från 2016 till 2022 och fokuserar på ett hållbart förhållningssätt inom tre olika områden: miljö, ekonomi och sociala frågor. Viktiga resultat i arbetet som följer av hållbarhetsstrategin är nöjdare och friskare deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

För frågor, kontakta:

Vasaloppet
Mats Rylander 0250-392 61, Miljösamordnare Vasaloppet

Adven
Erik Gynt, 0730-76 45 37, Regionchef Svealand Adven

Dela