Pappers- och massaindustrin

Cirkulära lösningar för företag verksamma inom den energi- och vattenintensiva skogsindustrin

Produktionsprocesser inom pappers- och massaindustrin kräver traditionellt sett väldigt mycket energi och vatten. Genom att göra en objektiv analys av de mest resursintensiva processerna och bygga en cirkulär lösning baserat på resultatet kan man skapa stora besparingar. Sådana lösningar kan innefatta industriell vattenåtervinning, effektiv MVR-indunstning, tillvaratagande och återanvändning av spillvärme, och användning av tidigare outnyttjade sidoströmmar. Tillsammans med Adven kan du förverkliga verksamhetens handlingsplan för cirkulär ekonomi, utan att själv investera en krona.

Lösningar för pappers- och massaindustrin

Advens sätt att jobba kan på flera sätt vara till nytta för pappers- och massabruk. Med en helhetsanalys som utgångspunkt blottas snabbt flaskhalsar och möjligheter inom energiintensiva processer som möjliggör signifikanta besparingar i exempelvis den totala energiförbrukningen och energikostnader. Eftersom många lösningar på något sätt är cirkulära, förbättras även resurs- och energieffektivitet och koldioxidutsläppen minskar markant. Vi ger er ny kraft att förverkliga den potential som finns i er verksamhet.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Energipriserna är volatila och det finns en betydande politisk risk för framtiden. Det här avtalet säkerställer Arctic Paper Munkedals långsiktiga konkurrenskraft genom lägre, mer stabila och förutsägbara energikostnader, samtidigt som vi kraftfullt reducerar vårt avtryck på miljön.
Michal Jarczyński
Vd, Arctic Paper S.A.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?