Metall-, mineral- och gruvindustrin

Ledande expertis inom energi och vatten för metall-, mineral- och gruvindustrin. Läs mer.

Metall-, mineral- och gruvindustrin använder stora mängder vatten i förädlingsprocesserna. Processvattnet renas och hanteras på ett hållbart sätt så att värdefulla kemikalier och mineraler kan fångas upp och tillvaratas. Att smälta, värma och bearbeta metaller skapar dessutom mängder med överskottsvärme med bra potential för energiåtervinning. Vattenrening och återvinning av olika restenergier kan ge betydande kostnadsbesparingar, utöver de positiva miljöaspekterna. Vinsterna är många och när Adven dessutom står för investeringen kan alla bli miljöhjältar.

Lösningar för metall-, mineral- och gruvindustrin

Där mängden restenergi och returvatten är hög, finns ofta goda möjligheter att hitta kostnadsbesparingar och minska CO2-utsläppen med lösningar som innefattar exempelvis sluten vattenrening, värmepumpar och effektiv återanvändning av sidoströmmar. Utöver det kan processindustrin ofta hitta nya intäktsmöjligheter genom att sälja vidare de sidoströmmar som går att förädla.

Ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar med industriell vattenrening

I metall-, mineral- och gruvindustrin finns goda möjligheter att reducera vattenfotavtrycket, värna om sjöar och vattendrag, samt att minska förbrukningen av kemikalier. Genom slutna vattensystem kan man uppnå betydande kostnadsbesparingar och minskade uttag av råvatten. Med lösningar som effektivt tar tillvara på metaller och kemikalier är det möjligt att minska kemikalieanvändningen och samtidigt minska utsläpp av näringsämnen, metaller och kemikalier till våra sjöar och vattendrag.

Effektiv energiproduktion ger förutsägbara kostnader

Energilösningar för gruvnäringen innebär stora investeringar. Eftersom branschen konsumerar så stora mängder energi är det viktigt att identifiera flaskhalsar i produktionen och att ständigt förbättra energieffektiviteten – särskilt på de anläggningar som ligger lite mer avlägset. Att köpa energi som tjänst garanterar förutsägbara kostnader och effektiv användning av kapital. Överskottsvärme kan fångas upp och återvinnas, vilket skapar betydande kostnadsbesparingar och minskar energibehovet. För gruvdrift under jord är bra lösningar för värme och ventilation viktiga för att kunna säkerställa en trygg och behaglig arbetsmiljö.

Nya intäktsmöjligheter och lägre utsläpp med återanvändning av restflöden

Företag inom metall-, mineral- och gruvindustrin hanterar stora mängder kemikalier i sina restflöden, samt utsläpp till luft. Genom att fånga upp och rena restflöden innehållande metaller, kemikalier eller koldioxid kan dessa omformas till nya användbara produkter som exempelvis kolsyra, karbamid, metanol och myrsyra. Det skapar inte bara kostnadsbesparingar utan ytterligare intäktsströmmar. Det är smart användning av kapital och ger dessutom ofta en bättre avkastning på sysselsatt kapital. Den här sortens cirkulära lösningar ligger i linje med hållbar utveckling och bidrar till utsläppsminskningar.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Vi letar ständigt efter nya sätt att effektivisera energianvändningen och minska koldioxidavtrycket. Det är en signifikant mängd energi som vi nu kan återvinna.
Kristian Granit
Ansvarig för raffineringsavdelningen på Terrafames fabrik för batterikemikalier

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?