Livsmedelsindustrin

Ledande expertis inom energi och vatten för livsmedelsindustrin.

Adven har lång erfarenhet av att leverera energi- och vattentjänster till livsmedelsindustrin och har många referenser inom sektorn. Det som genomsyrat våra samarbeten de senaste 40 åren är hög leveranspålitlighet, en djup förståelse för kundens behov och kunskap om den senaste tekniken och de bästa lösningarna. Vi ger kraft åt befintliga utvecklingsplaner och hjälper er att upptäcka oväntad potential som hjälper er att ligga i framkant i denna samhällsviktiga sektor i ständig utveckling.

Lösningar för livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretag har länge legat i framkant för hållbarhet i hela produktionskedjan. Denna starka drivkraft har sin grund både i ett samhälleligt och företagsekonomiskt perspektiv. Det finns stor potential inom energi-, vatten- och resurshantering som kan hjälpa företag att ta ytterligare steg framåt.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Ibland dyker det upp frågor som rör flera anläggningar och då går utvecklingsarbetet snabbt, särskilt eftersom vi träffas ofta. Det stärker oss som företag att Adven tar helhetsansvaret över energiförsörjningen. De erbjuder även centraliserad distansövervakning, vilket också är kostnadseffektivt.
Timo Panula
Fabrikschef, Valio

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?

Clara Tamm

New Business Developer Industrial Solutions