Kemi- och läkemedelsindustrin

Ledande kompetens inom energi- och vattenhantering för kemi- och läkemedelsindustrin

Kemi- och läkemedelsindustrin konsumerar stora mängder vatten och har höga krav på pålitlighet i energiförsörjningen. Genom att ta ett steg tillbaka och göra en helhetsanalys av alla energiintensiva processer samtidigt kan man hitta stor förbättringspotential. Adven utvecklar lösningar som på olika sätt hjälper till att förverkliga en mer cirkulär verksamhet, ger ekonomiska besparingar och kraftigt minskar verksamhetens klimatavtryck. Vår långa erfarenhet från hanteringen av olika processtjänster i kemisektorn har gjort att vi utöver mer traditionell energiförsörjning specialiserat oss på skräddarsydda lösningar, exempelvis levererar vi ånga till en kund genom förbränning av vätgas från deras egen process. När Adven dessutom står för investeringen kan ni åstadkomma mer och ändå spara pengar från dag ett.

Lösningar för kemi- och läkemedelsindustrin

När er verksamhet behöver högkvalitativ och avbrottsfri ånga finns Adven där med lång erfarenhet och hög leveranspålitlighet. Vi erbjuder även lösningar för vattenrening, energieffektivitet och återanvändning av restprodukter och sidoströmmar, som kan skapa stora besparingar och minska utsläppen för kemi- och läkemedelsaktörer. Det kan även finnas helt nya intäktsmöjligheter i era restflöden.

Rent vatten utan biprodukter – på ett hållbart sätt

Inom kemi- och läkemedelsindustrin används vatten under stora delar av produktionsprocessen, till exempel kylvatten. För att säkerställa att kemikalier och läkemedelsrester inte kommer ut i naturen är det viktigt att ha en effektiv vattenrening på plats. Vill man gå mot ett helt cirkulärt vattensystem finns ännu fler fördelar att hämta, man kan reducera sitt vattenfotavtryck, värna om sjöar och vattendrag, och minska förbrukningen av kemikalier. Det finns många gånger även potential för kostnadsbesparingar.

Effektiv energiproduktion skapar trygghet i verksamheten

En hög servicenivå är viktigt för energiförsörjningen i kemi- och läkemedelsindustrin. Branschens aktörer kräver stora mängder ånga varje dag och störningsfria energileveranser är av största vikt för en stabil och högkvalitativ kemi- och läkemedelstillverkning. Med Advens Energy as a service-modell gör vi era kostnader förutsägbara och effektiviserar användningen av kapital. Ofta finns även goda möjligheter att ta tillvara på och spillvärme och återföra det till verksamheten, vilket både skapar besparingar och minskar det totala energibehovet.

Energieffektiv rening och återvinning av lösningsmedel och VOC

Några vanliga sidoströmmar från kemi- och läkemedelsindustrin, såsom metanol, etanol, acetater och andra lösningsmedel, kan tas till vara och på olika sätt återanvändas effektivt. Moderna tekniker för återvinning, som exempelvis indunstning med MVR-teknik, möjliggör minskad energianvändning vid exempelvis destillation och indunstning. VOC-utsläpp genom gasströmmar och olika förorenade gaser är vanliga problem inom läkemedelsindustrin, men dessa finns det ofta goda möjligheter att behandla med rening i kombination med energiåtervinning. Att ta tillvara på alla sidoströmmar skapar inte bara kostnadsbesparingar och möjliggör nya intäktsmöjligheter utan med Adven som partner kan ni även förbättra avkastningen på sysselsatt kapital. Det kan dessutom hjälpa verksamheten bidra till hållbar utveckling.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Med stort engagemang och hög kompetens kunde Adven hjälpa oss på Cytiva att på kort tid lösa problemet med stundtals höga avloppstemperaturer. Med en relativt komplex anläggning kan nu temperaturen på avloppsvattnet regleras och dessutom kan värmen tillföras våra fastigheter för minskad energianvändning vilket bidrar till att nå våra uppsatta miljömål.
Joel Kröjs
Energicontroller, Cytiva

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?