Kemi- och läkemedelsindustrin

Ledande kompetens inom energi- och vattenhantering för kemi- och läkemedelsindustrin

Kemi- och läkemedelsindustrin konsumerar stora mängder vatten och har höga krav på pålitlighet i energiförsörjningen. Genom att ta ett steg tillbaka och göra en helhetsanalys av alla energiintensiva processer samtidigt kan man hitta stor förbättringspotential. Adven utvecklar lösningar som på olika sätt hjälper till att förverkliga en mer cirkulär verksamhet, ger ekonomiska besparingar och kraftigt minskar verksamhetens klimatavtryck. Vår långa erfarenhet från hanteringen av olika processtjänster i kemisektorn har gjort att vi utöver mer traditionell energiförsörjning specialiserat oss på skräddarsydda lösningar, exempelvis levererar vi ånga till en kund genom förbränning av vätgas från deras egen process. När Adven dessutom står för investeringen kan ni åstadkomma mer och ändå spara pengar från dag ett.

Lösningar för kemi- och läkemedelsindustrin

När er verksamhet behöver högkvalitativ och avbrottsfri ånga finns Adven där med lång erfarenhet och hög leveranspålitlighet. Vi erbjuder även lösningar för vattenrening, energieffektivitet och återanvändning av restprodukter och sidoströmmar, som kan skapa stora besparingar och minska utsläppen för kemi- och läkemedelsaktörer. Det kan även finnas helt nya intäktsmöjligheter i era restflöden.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Med stort engagemang och hög kompetens kunde Adven hjälpa oss på Cytiva att på kort tid lösa problemet med stundtals höga avloppstemperaturer. Med en relativt komplex anläggning kan nu temperaturen på avloppsvattnet regleras och dessutom kan värmen tillföras våra fastigheter för minskad energianvändning vilket bidrar till att nå våra uppsatta miljömål.
Joel Kröjs
Energicontroller, Cytiva

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?