Effektiv energiproduktion för industrin

Lösningar och tjänster för mer hållbar energiproduktion och effektiv energianvändning

Det pågår stora förändringar i industrins hantering av energi och vatten. Drivkrafterna är bland annat klimatfrågan, energieffektivitet, smartare användning av resurser och förbättrad lönsamhet. Med nästan 40 års branscherfarenhet och ett stort antal referenser är vi en ledande leverantör av hållbara energilösningar för industrin. Vi granskar energi- och vattenanvändningen tillsammans, vilket ofta avslöjar oupptäckt potential i hur kundens processer kan drivas på ett mer energieffektivt och hållbart sätt. Upptäck er fulla potential!


Effektiv energiproduktion

Industriell ång- och hetvattenproduktion

De flesta industriella processer kräver energitillförsel i form av ånga och hetvatten. Basbehovet kan idag mötas upp på ett effektivt sätt och möjliggöra besparingar i form av lägre energikonsumtion och mindre klimatavtryck. Eftersom ångförbrukning ofta är en stor kostnadspost i processindustrin letar företag ständigt efter förbättringspotential. När företag växer och vill utöka produktionen behöver ofta även ångkapaciteten öka, vilket går att lösa med att investera i en ny anläggning. Men med ett helhetsperspektiv på energianvändningen kan man istället hitta möjligheter att återvinna värme från de befintliga processerna. På så vis kan man minska den primära energiförbrukningen och ibland även den totala ångförbrukningen.

Industriell kyla och kylvatten

Vanligtvis används naturliga kylmedel som ammoniak och koldioxid för att producera kyla för industrin. Värmen som skapas i kylprocessen går också att ta tillvara på med hjälp av värmepumpar, för att sedan återföras i varmvattennät istället för att bara släppas ut i luften outnyttjad. Nyckeln till en bra lösning för industriell kyla och kylvatten är att energin som skapas i kylprocessen används så effektivt som möjligt. Adven har mer än två decennier med erfarenhet ifrån att driva anläggningar för industriell kyla och kylvatten åt kunder.

Värmeåtervinning

Intresset för att ta vara på spillvärme på industrianläggningar ökar tydligt. Syftet är ofta att reducera utsläppen från verksamheten och att uppnå kostnadsbesparingar i energiproduktionen. Genom att fånga in överskottsvärme från befintliga processer kan man antingen täcka ett ökande energibehov eller ersätta delar av befintlig energiproduktion, som kanske har högre miljöpåverkan. Spillvärmen kan sedan användas i fabrikens egna produktionsprocesser eller för uppvärmning av närliggande fastigheter. Effektiv användning av spillvärme innebär ofta kostnadsbesparingar och främjar hållbarhet.

Uppvärmning av fastigheter

Vanligtvis när ånga eller hetvatten används för industriella processer, används samma energi för att även värma själva industribyggnaden eller andra fastigheter i närheten. Om infrastrukturen som krävs finns på plats kan hela städer eller kommuner få energi till sitt fjärrvärmenätverk från en enda industrianläggning. Värme kan på så vis levereras till tusentals företagare och hushåll.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Energipriserna är volatila och det finns en betydande politisk risk för framtiden. Det här avtalet säkerställer Arctic Paper Munkedals långsiktiga konkurrenskraft genom lägre, mer stabila och förutsägbara energikostnader, samtidigt som vi kraftfullt reducerar vårt avtryck på miljön.
Michal Jarczyński
Vd på Arctic Paper S.A.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?