Indunstning med MVR-teknik

Mer effektiva industriprocesser med MVR-indunstning

Indunstning är ett viktigt processteg i bland annat livsmedels-, skogs-, kemi- och läkemedelsindustrin. Att introducera MVR-teknik i en industriell indunstningsprocess skulle kunna minska både energianvändningen och kostnaderna. Med Advens helhetsperspektiv skapar vi lösningar som hjälper våra kunder att förbättra sin energieffektivitet och hållbarhet. Låt oss tillsammans upptäcka ny potential i er verksamhet!

Indunstning med MVR-teknik

Ta indunstningen till en ny nivå

Traditionellt har indunstning varit en väldigt energikrävande process för industrin, även när indunstningen sker i flera steg. MVR (Mechanical Vapour Recompression) är en avancerad teknik som är betydligt mer energieffektiv än de 4-effektsindunstare som vanligtvis används för att avlägsna vatten från olika vätskelösningar i processindustrin. Genom att förbättra energieffektiviteten i indunstningssteget minskar ångkonsumtionen och därmed sjunker utsläppen från energiproduktionen markant. Detta kan även minska den totala energiförbrukningen.

Minskad ångkonsumtion med slutna värmesystem

När behovet av energi växer i samband med en utökning av produktionen är det värt att titta på om det går att undvika onödiga investeringar i energiproduktionen och istället återanvända överskottsvärme och skapa ett kretslopp. MVR-indunstning baseras på ett slutet energisystem, där ånga komprimeras med hjälp av fläktar och gör det möjligt att återanvända den. Lösningen har en betydande effekt på energieffektiviteten: slutna värmesystem kan i vissa fall helt eliminera ångkonsumtionen genom att tillvarata energi från olika procesströmmar. MVR-indunstning gör det möjligt att återföra spillvärme till andra energikonsumenter på siten. Det brukar löna sig att använda överskottsvärmen i fabrikens egna processer, men att integrera flödet med närliggande byggnader, ett fjärrvärmenät eller kanske ett växthus kan också vara värdefullt.

Besvärliga restflöden koncentreras genom indunstning

Från avfall till värdefull resurs! Med Advens helhetsperspektiv identifieras eventuella flaskhalsar både gällande energiproduktion, resursflöden och vattenhanteringen. Tusentals ton av oönskade restprodukter kan koncentreras genom slutna värmesystem. MVR-indunstning är ett effektivt sätt att ta tillvara på värdefulla näringsämnen som fosfor och kväve i restströmmar och rejektvatten, för att på så vis skapa en ny produkt i form av gödsel till jordbruket. Läs mer om industriell vattenrening.

Besök en indunstningsanläggning

I Nådendal utanför Åbo ligger Finnfeeds Finlands anläggning för produktion av betain, där Adven ansvarar för indunstningen. Välkommen in!

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

En av anledningarna till att vi valde Adven som partner för indunstningen var att de levererar lösningen som en tjänst. De har hela ansvaret för underhåll och övervakning av anläggningen vilket skapar trygghet för oss. Detta kan bli ännu mer viktigt i det fall vi bygger ut fabriken och får ännu mer att tänka på för vår del, vilket vi kommer att göra inom en snar framtid.
Terje Hyldmo
Kommersiell- och affärsutvecklingschef, Biokraft

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?