Cirkulära lösningar för återanvändning av restprodukter och sidoströmmar

Cirkulär ekonomi i industrin – från avfall till besparingar

Nästan alla industriella processer skapar några former av sidoströmmar – råmaterial, avloppsvatten, överskottsenergi eller kemikalier – som ibland går till spillo i produktionen. Idag kan dessa strömmar tas om hand för återanvändning eller till och med förädlas till nya produkter med ett nytt värde. Det finns ett ökat intresse inom industrin för att bli mer cirkulär i sin hantering av råvaror och tillvaratagande av sidoströmmar är något som diskuteras i nästan alla Advens nya investeringsprojekt. Genom att ta tillvara på och förädla restprodukter kan Adven hjälpa ert företag att förverkliga en cirkulär ekonomi, skapa kostnadsbesparingar och nya affärsmöjligheter. Upptäck er potential!

Nya affärsmöjligheter

De vanligaste restflödena är överskottsvärme och avloppsvatten, men det finns många andra typer av strömmar som också kan tillvaratas och återanvändas efter bearbetning eller förädling. Vissa restprodukter i industrin kan användas precis som de är, till exempel genom att använda dem som bränsle i den egna energiproduktionen. Ibland kan sidoströmmarna innehålla produkter som kan bearbetas för att öka värdet och skapa nya intäktsmöjligheter. Till exempel kan näringsämnen som återfinns i avloppsvatten eller slam användas som gödningsmedel i jordbruket. Adven hittar alltid den lösningen som passar varje kund bäst, och som leder både till vinster i hållbarhet och lönsamhet.

För att ta tillvara på näringsämnen eller råmaterial använder Adven exempelvis indunstning med MVR-teknik, som installeras som en integrerad del i kundens produktionsprocess. Mer om indunstning med MVR.

Biogas från sidoströmmar

I många fall skickas sidoströmmar till tredje part för bortskaffning, trots att de skulle kunna nyttjas till industrins fördel. Strömmar som innehåller stora mängder organiskt material kan exempelvis förvandlas till biogas och användas för att producera ånga. Samtidigt som man på ett effektivt sätt kan dra nytta av värmeenergin som finns i biogas kan man undvika onödiga avgifter för organiskt avfall, kostnader för primärenergi och transportkostnader för bränsle. I bästa fall kan även avgifter för rejektvatten undvikas, om man nyttjar slammet från avloppsvattnet lokalt för biogasproduktion.

Med slutna vattensystem i industrin öppnas dörrar till nya möjligheter att förbättra även vatteneffektiviteten. Läs mer om industriell vattenrening.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Möjligheten att använda våra egna restprodukter var avgörande för beslutet. Vi kommer nu att bli helt självförsörjande på bränsle, kostnadseffektiviteten förbättras och andelen inhemskt råmaterial ökar avsevärt. Allt detta skapar mervärde för våra kunder. Kontinuerlig förbättring är en viktig del av vår strategi, och därför vill vi också införa nya lösningar som är mer energieffektiva och bättre för miljön.
Jarno Erkamaa
Fabrikschef, Hankkija

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?