Hybridlösningar för stora fastigheter

Konkurrenskraftig och förnybar värme och kyla för fastigheter

Köpcentrum, logistikcentraler, kontorslokaler och stora byggnader integrerade i stadsmiljö. Adven har lång erfarenhet av att förverkliga energilösningar som hjälper verksamheter att bli koldioxidneutrala, ökar värdet på fastigheten och möjliggör en mer hållbar upplevelse för besökare. Hybrida energilösningar skapar både värme och kyla genom en kombination av flera energiformer för att uppnå den mest energieffektiva och miljöriktiga energilösningen. Med värmepumpsteknik kan man skapa värme och kyla från geoenergi, solenergi och även återanvända överskottsvärme från processer i verksamheten. Upptäck er potential!

Hybrida energilösningar med värmepumpsteknik

Adven har använt värmepumpsteknik i över 20 år. Genom värmepumpar kan du skapa effektiv och koldioxidneutral värme och kyla för stora fastigheter. Tekniken passar nya och befintliga fastigheter samt byggnader helt integrerade i stadsmiljö där behovet av värme och kyla är kritiskt. Vi utvecklar våra lösningar utefter kundens behov och fastighetens förutsättningar. Genom att använda värmepumpar kan man nästan helt eliminera koldioxidutsläppen från energianvändningen.

Ibland är den bästa lösningen en kombination av energislag

Advens hybrida energilösningar använder värmepumpsteknik för att ta vara på energi från olika källor som exempelvis geoenergi, solenergi, sjövärme eller överskottsvärme från olika processer i kundens verksamhet. När geoenergi används som primär energikälla kan både värme och kyla extraheras från berggrunden. Den gröna elen som används kan genereras från solpaneler som placeras på den egna fastigheten och användas antingen för energiproduktionen eller för andra ändamål i fastigheten. Man kan även ta tillvara på den kondenserade värmen från en värmepump och återföra den till verksamheten. Ligger fastigheten intill en sjö eller flod kan man med hjälp av värmepumpar utvinna termisk energi. Man kan dessutom hitta möjligheter i fastighetens avloppsvattenflöden och i kondenserad värme från produktion av kyla.

Fördelar med hybrida energilösningar för stora fastigheter

  • Med en kombination av energiformer blir lösningen helt anpassad efter fastighetens behov.
  • Förutsägbara och transparenta energikostnader, besparingar från första dagen.
  • Minskning av CO2-utsläpp (hur kraftigt beror på utgångsläge).
  • Enkelt för kunden: Adven utvecklar, bygger, äger och driver den färdiga anläggningen. Dessutom övervakar vi anläggningen på distans 24/7.
  • Gröna energisystem ökar värdet på fastigheten, hjälper byggnader att uppnå kraven för miljöcertifieringar och att uppnå högre LEED nivåer (LEED, BREEAM). 

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

En stor del av vårt klimatavtryck kan kopplas till energianvändningen. Därför får satsningen på storskalig geoenergi och solceller en stor effekt.
Magnus Åkesson
Affärsområdeschef Citycon, Jakobsberg Centrum

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?