Geoenergi för stora fastigheter

Förnybar geoenergi för värme och kyla till stora fastigheter

Adven ligger i framkant när det kommer till att leverera geoenergi som tjänst till stora fastigheter som exempelvis köpcentrum, universitet, logistikterminaler, kontorsfastigheter, hotell, nöjesparker och för stora byggnader som är integrerade i stadsmiljö. Geoenergi är en miljövänlig, stabil och ofta en prismässigt konkurrenskraftig lösning för värme och kyla. Det är ett kraftfullt sätt att reducera koldioxidutsläpp från verksamheten och förverkliga gröna värderingar. Med Adven kan dessutom grön geoenergi bli verklighet utan att du behöver investera en krona. Läs mer om fördelarna med just Advens geoenergi!

Hur fungerar geoenergi?

Geoenergi eller bergvärme är egentligen solenergi som har lagrats i marken och som i sin tur kan utvinnas ur berggrunden eller ur markens ytskikt. Genom att använda värmepumpsteknik kan energin nyttjas både för värme och kyla, beroende på vilken tid på året det är. Djupa hål borras ner i berggrunden, som fungerar som ett batteri: värmen som finns lagrad där från sommaren kan användas när det finns behov av uppvärmning under vintern, och tvärtom. Det är med andra ord ett energisystem som fungerar perfekt vid behov av både värme och kyla. Elen som behövs för att driva värmepumparna i en geoenergianläggning är alltid grön och levereras till ett förutsägbart pris.

Geoenergi passar både för befintliga fastigheter och vid nybyggnation

Geoenergi kan användas både för befintliga fastigheter och nybyggnation. Anläggningen består av ett antal energibrunnar och en teknikcentral. För nybyggnation borrar man ofta energibrunnarna direkt under byggnaden, medan man för befintliga byggnader ofta bygger under exempelvis parkeringsplatser eller garage. Adven har erfarenhet från att leverera geoenergi även till historiska byggnader liksom i stadskärnor. Geoenergi kan även kombineras med andra energiformer som exempelvis solenergi för att driva värmepumparna eller värmeöverskott som identifierats i fastigheten. Läs om våra hybridlösningar.

Varför välja geoenergi med Adven?

1. Förutsägbara och transparenta energikostnader

Priset på geoenergi är inte kopplat till marknadspriser på bränslen, vilket gör det förutsägbart och transparent under hela avtalsperioden. Kostnaderna kan reduceras redan från första dagen.

2. Hållbarhet: Geoenergi är ett effektivt sätt att minska fastighetens koldioxidutsläpp

Införandet av geoenergi minskar markant koldioxidavtrycket ifrån fastigheten och kan göra dem nästan helt koldioxidneutrala.

3. Självförsörjning och energieffektivitet

Energi hämtas och produceras lokalt och i närheten av fastigheten, vilket ökar energieffektiviteten.

4. Enkelt: Adven tar hand om allt ifrån investering till drift av den färdiga anläggningen

Med vårt koncept Energy as a service behöver kunden varken investera i eller själv bygga geoenergianläggningen. Advens experter utvecklar, bygger, äger och driver den.

5. Ökat värde på fastigheten

Geoenergi gör byggnader mer attraktiva för investerare och hyresgäster, men även för besökare och kunder. Att välja geoenergi kan hjälpa dig att uppnå kraven för miljöcertifieringar och högre LEED nivåer (LEED, BREEAM). 

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Den nya anläggningen är slutprodukten av ett långsiktigt arbete och en naturlig förlängning av våra ambitioner att förbättra hållbarheten i vår verksamhet. Det gläder mig att detta hjälper oss att betydligt reducera vårt koldioxidavtryck, samt att vi nu kan erbjuda både konsumenter och hyresgäster en mer hållbar miljö att vistas i.
Maarit Hurme
Centrumchef, Skanssi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?