Lär känna våra team

Vi projektleder byggnationen av Advens investeringar

”Tillsammans ansvarar teamet för byggnationen av ett dussintals industri-, fastighets- och fjärrvärmeprojekt med ett sammanlagt värde på hundratals miljoner kronor. Det kräver hög professionalism och noggrannhet.”

Att installera en ny energi- eller vattenanläggning är mer komplext än vad många tror. Vårt projektteam ansvarar för en portfölj med ett dussintals industri-, fastighets- och fjärrvärmeprojekt med ett sammanlagt värde på hundratals miljoner kronor. Vi på projektavdelningen involveras redan i sälj- och utvecklingsfasen av nya projekt. När det är dags att sätta spaden i marken ser vi till att anläggningen byggs enligt konceptplanen. Bland annat beroende på anläggningens komplexitet tar det vanligtvis mellan ett till två år från det att ett avtal är påskrivet tills dess att anläggningen står färdig.

När man ska leda ett stort byggprojekt går det inte att nog betona vikten av en god förmåga att prioritera och fatta beslut. En gedigen teknisk bakgrund krävs för att man snabbt ska kunna sätta sig in i olika projekt i olika miljöer och med olika tekniker. Oavsett storlek på projekt försäkrar vi att tidplan, budget och projektplan är tydlig och noggrant förberedd. För oss är det även viktigt att i projektering- och projektledningsfasen ha ett helhetstänk vad gäller miljö och arbetsmiljö.

Vårt team samarbetar nära med Advens driftorganisation för att se till att anläggningen är arbetsmiljömässigt säker och fungerar som den ska efter driftsättning samt att den möter kundens nuvarande och framtida behov. Vi driver våra byggprojekt tillsammans med ingenjörsföretag, byggentreprenörer och leverantörer av utrustning, så arbetet kräver goda kunskaper inom kommunikation och samordning. Vi är kort och gott ett engagerat gäng som jobbar med stor dos professionalism och noggrannhet!