Lär känna våra team

Vi som jobbar med kundrelationer på Adven

“Nära samarbeten med våra kunder. Vi har en långsiktighet i våra kundrelationer som skapar möjlighet att utveckla lösningar som möter kundens behov idag och i framtiden.”

Tillsammans med kunden förbättrar vi ständigt våra energileveranser baserat på feedback, förändrade behov och allteftersom vi upptäcker förbättringspotential. När byggnationen av anläggningen är färdig samarbetar vi med fokus på helheten under kontraktsperioden. Våra kundansvariga jobbar då tillsammans med drift- och anläggningsansvariga tillsammans med kunderna: övervakar hur anläggningarna presterar, optimerar lösningar och anläggningar för att möta kundernas behov idag och i framtiden.

Vi gör alltid en plan för drift, övervakning och utveckling tillsammans med kunderna. Vi har regelbundna möten där vi följer upp det övergripande samarbetet och diskuterar lösningar som hade kunnat överföras till fler av kunden fabriker. Adven har kunder i många olika processindustrier och i fastighetssektorn vilket betyder att vi har erfarenhet från drift av många olika sorters anläggningar och krav som ofta förändras. Våra kundansvarigas primära uppgift är att lyssna på kunden, analysera anläggningens prestanda och förutse framtida utvecklingspotential.