För installatörer – fjärrvärme

På denna sida finner installatörer viktig information om hur fjärrvärmeväxlare ska installeras i våra nät.

Föranmälan

För att installera en anläggning i Advens fjärrvärmenät behöver ni fylla i en föranmälan samt skicka in ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning. Föranmälan ska ha inkommit minst två veckor före inkoppling sker.

Installationsanvisningar

Samtliga installationer av fjärrvärmecentraler ska följa Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser gällande fjärrvärmecentralen, utförande och installation (F:101, april 2014) samt gällande myndighetsföreskrifter.

Provtryckning

Provtryckning av fjärrvärmeinstallationen ska kontrolleras av Adven på plats. 

Vid provtryckningen ska mätaren vara monterad. Om installationen sker på Advens primärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 22 bar, hålltid 2 timmar innan avsyning. Om installationen sker på Advens sekundärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 10 bar, hålltid 1 timme. Avstängningsventiler till fjärrvärme ska finnas i samma utrymme och i direkt anslutning till värmeväxlaren.

Klämringskopplingar eller pressning får ej förekomma på primärsida eller i sekundärnät. Mindre gängförband ska tejpas med godkänd tejp.

Nedan kan du ladda ner en installationsskiss som visas hur el ska vara framdragen till en dosa och matningen ska vara kopplad med Wago.

Föranmälan fjärrvärmeinstallation