Vi sprider värme här i Sösdala

Adven levererar fjärrvärme till privat­personer och företag i Sösdala. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. I Sösdala är fjärrvärmen 100% förnyelsebar. Genom att använda förnybara biobränslen och återvinning av rester från närliggande skogar skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar.

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Sösdala? Kontakta vår kundservice så hjälper dem dig.

Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna för 2021 gäller fram till den 31/12 2021. Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad för 2021:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 6 260 kr
Rörlig kostnad = 0,815 x 20 000 = 16 300 kr
Total årskostnad = 22 560 kr