Vi sprider värme här i Näsåker

Adven levererar sedan 2018 fjärrvärme till privatpersoner och företag i Näsåker. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. I Näsåker är fjärrvärmen till 99% förnyelsebar. Genom att använda förnybara biobränslen och genom återvinning av rester från närliggande skogar skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar. 

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Näsåker? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna för 2021 gäller fram till den 31/12 2021. Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 4 600 kr
Rörlig kostnad = 0,76 x 20 000 = 15 200 kr
Total årskostnad = 19 800 kr

Priserna är angivna exklusive moms. Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.